Sør-Trøndelag Rytterkrets

Sør-Trøndelag Rytterkrets

Velkommen til STRyKs nettside.
Her vil du finne informasjon om Sør-Trøndelag Rytterkrets og klubbene i kretsen.

Følg oss gjerne også på facebook

NYHETER 2023

I samarbeid med Nord-Trøndelag rytterkrets har vi utviklet stevnekonseptet "TRØNDERSK". Det erstatter det ordinære "kretsmesterskapet". Stevnekonseptet er mer fleksibelt enn enn KM både ved tanke på organisering og nivå. Det vil favne flere deltakere samt at det er enklere å tilpasse nivå og gjennomføring til forholdene i Trøndelag. Det skal arrangeres "TRØNDERSK" i dressur, feltritt, kjøring og sprang - både for individuelle ekvipasjer og team. Les mer om konseptet og årets arrangører under fanen "Stevner og statutter".

Viktig info til alle klubber!

Styret i STRyK og NTRyK har sent ut e-post med informasjon om valgkomite og nytt styre i TRØNDELAG RYTTERKRETS dersom det blir vedtatt sammenslåing av kretsene i oktober/ november 2023.

Vi har tatt utgangspunkt i siste års valgkomite i begge rytterkretsene og supplementert med nye medlemmer slik at vi møter kriteriene om mangfold i alder, kjønn, kompetanse og interesseområde. Valgkomiteen ser derfor slik ut:

Medlemmer:

  • Arne Espen Dillan (Verdal og omegn) - leder
  • Silje Bjørnvik (Bruråk)
  • Marit Grønn (Verdal og omegn)

Varamedlemmer.

  • Line Gundersen (Klæbu)
  • Dina Lund (Melhus)

Alle styremedlemmene + komiteer skal velges på nytt så ingen overførers automatisk fra sine verv i Nord- eller Sør-Trøndelag rytterkrets.

Valgkomiteen vil gjerne ha deres innspill så ta gjerne kontakt med dem!

aedillan@gmail.com (Arne Espen)

silje_bjornvik@hotmail.com (Silje)

sandslia@outlook.com (Marit)

line_gunders@hotmail.com (Line)

dina.lund@icloud.com (Dina


Invitasjon til ekstraordinært kretsting og vedtak om eventuell sammenslåing kommer i løpet av august.