Styret og kontaktdetaljer OARK

Oslo og Akershus Rytterkrets

E-post oark.krets@rytter.no

Kontonummer 1607.55.78737
Organisasjonsnummer 984 032 382

OARKs styre

Rolle

Navn

Mail

Telefon/Mobil

Klubb

Styreleder

Alice Bjerke

alice.bjerke@hotmail.com

41643448

Bærum Rideklubb

Nestleder

Styremedlem og grenleder dressur

Jeanette Kristiansen

jeanette.kristiansen@se.com

95731643

Nedre Romerike Rideklubb

Styremedlem og grenleder sprang

Amanda Karlsen

amanda.s.karlsen@gmail.com

48221251

Follo Hestesportklubb

Styremedlem og grenleder felt, kjøring mv

Mikkel Davidsen

lurte_deg@hotmail.com

98815052

Vestby Hesteklubb

Kasserer

Kaja Marie Marstrander


97763111

Rælingen Hestesportsklubb

Ungdomsrepresentant90222269

Konglungen Rideklubb

Varamedlem93450751

Søndre Ås Kjøre- og Rideklubb

Varamedlem95768908

Sørkedalen Rideklubb

Vara ungd.repr.


Øvre Romerike Rideklubb

Valgkomité

Leder

Lena Holtet

lholtet@nilfisk.com


Ellingsrud Rideklubb

Medlem
Varamedlem
Kontrollutvalg

Leder

Stine Frigård

sfrigard@online.no

41104182

Nes Rideklubb

Medlem

Hege Skillebekk

hege.skillebekk@naaf.no

90598170

Nittedal Rideklubb

Varamedlem

Eddy Hansen

Follo Hestesportklubb

Grønt Kort

Kontaktperson

Stine Frigård

sfrigard@online.no

41104182

Nes Rideklubb