Styret og kontaktdetaljer NRYK

Nordland Rytterkrets
v/ Vidar Iversen
Luktvassveien 3034
8672 Elsfjord

E-post: nordland.krets@rytter.no

Kontonummer: 1503.46.38516
Organisasjonsnummer: 996 233 294

NRYKs styre

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Leder

Vidar Iversen

46528840

Nestleder

Camilla Martinussen

93655336

Styremedlem

Bente Næss

41296338

Styremedlem

Malin Jøsevold

95047714

Styremedlem

Tina Bjørklund

90631652

Ungdomsrepresentant

Mia Sandaa

46954225

Varamedlem

Rebecca Krogh Strøm

95230596

Varamedlem

Benedikte Tindvik

45776605

Tilknyttede ressurspersoner/verv

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontakt

Henvendelser rettes foreløpig til styret

Web-redaktør

Camilla Martinussen

Grenleder Sprang

Heidi Bråten

Grenleder Dressur

Anne Kvien

Grenleder Kjøring

Eva S Winther

Revisor

Marion Brun og Karl Hans Rønning

Valgkomité, leder

Vibeke Andersen Rishaug

Valgkomité, medlem

Marte Vonheim

Valgkomité, medlem

Kamilla Hagevik Brattøy

Klubbveileder

Marita Hammernes