Nord-Trøndelag Rytterkrets

Her publiseres kurs og nyheter fra Nord-Trøndelag Rytterkrets og klubbene i kretsen. Følg oss gjerne på facebook!

Nyheter

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.