Styret og kontaktdetaljer MRRYK

Møre og Romsdal Rytterkrets

E-post: more.krets@rytter.no

Organisasjonsnummer: 989.883.143

MRRYKs styre

Funksjon

Klubb

Navn

Telefonnummer

E-post

Leder
ledermrrk@gmail.com
NestlederUngdomsrep.


StyremedlemStyremedlem


StyremedlemStyremedlemVaramedlem
Varamedlem


Tilknyttede ressurspersoner/verv

Funksjon

Navn

E-post

Telefon

Grønt Kort-kontakt

Web-redaktør


Revisor
Revisor
Vararevisor
Vararevisor
Valgkomité, leder


Valgkomité, medlem
Valgkomité, medlem
Valgkomité,
vara