Styret og kontaktdetaljer MRRYK

Møre og Romsdal Rytterkrets

E-post: more.krets@rytter.no

Organisasjonsnummer: 989.883.143

MRRYKs styre

Funksjon

Klubb

Navn

Telefonnummer

E-post

Leder


ledermrrk@gmail.com

Nestleder

Ungdomsrep.
Styremedlem

Styremedlem
Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem


Varamedlem
Tilknyttede ressurspersoner/verv

Funksjon

Navn

E-post

Telefon

Grønt Kort-kontaktWeb-redaktør
Revisor


Revisor


Vararevisor


Vararevisor


Valgkomité, leder
Valgkomité, medlem


Valgkomité, medlem


Valgkomité,
vara