Klubb

Klubbsatsingsprogram

Klubbsatsingsprogrammet som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund.

Vi lyser nå ut ny søknadsrunde til NRYFs Klubbsatsingsprogram i mai 2020. Her finner du en oversikt over områdene som klubbene jobber med når man er med i programmet og hva klubbene som er med i programmet får.

Ønsker din klubb å være med i programmet?

Programmet består av to nivåer. Trykk på logoen for mer informasjon om de ulike nivåene.


Logo satsingsklubb

Satsingsklubb er det førte nivået av to i NRYFs klubbsatingsprogram. Målet er å stimulere til god utvikling og få på plass grunnelementene klubben. Bærekraftige rideklubber er med på å gi økt aktivitetstilbud.

Logo veiviserklubb

Veiviserklubb er det andre nivået i NRYFs klubbsatingsprogram. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil få på plass helheten. Nivå to utfordrer klubbene videre fra det første nivået.


NRYFs rytterpolitiske dokument for 2015-2019, fokuser på bærekraftige rideklubber og økt aktivitetstilbud. NRYFs klubber skal kunne gi et aktivitetstilbud til alle medlemmer, være selvdrevne og inneha ressurser til å drifte tilbudene. Klubbsatingsprogrammet er et konsept som vil være retningsgivende for styrking av klubbene våre, gjennom målrettet klubbutvikling.

Rytterglede for alle – på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn!

Å gi rytterglede for alle medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Ridning er en unik inkluderingsarena, hvor alle er velkomne, uavhengig av alder og kjønn. I tillegg bidrar ridning til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, trivsel, god psykisk og fysisk helse.

Bakgrunn

Programmet ble startet i 2015 som en pilot. Hensikten med programmet har vært å få flere bærekraftige rideklubber. Piloten er nå gjennomført med stor suksess, og videreføres med nye opptaksrunder

Det har vært fokus på økt rekruttering av nye medlemmer, og hvordan klubbene kan bli bedre til å ivareta nåværende medlemmer. Men også hvordan klubbene kan øke bredden ved å skape flere og bedre aktiviteter for både nye og nåværende medlemmer.


X