Klubb

Rideknappen

NRYFs primære målsetting med rideknappen er å gi et tilbud til alle rideinteresserte. Samtidig vil rideknappen kunne representere et fornuftig og skolerende aktivitetstilbud til klubber/lag og grupper som ønsker å arbeide med hester og ridning. Rideknappen er en morsom og lærerik aktivitet for klubbens medlemmer!

Hvem kan arrangere rideknappen?

Både rideklubber, rideskoler og rideleire kan arrangere rideknappen. Det er ingen formelle krav til kurslærer/dommer, men NRYF anbefaler at det brukes an autorisert trener eller ridelærer. Kurslærer/dommer må ha generell hestekunnskap, og være godt kjent med innholdet i rideknappene.

Kursmateriell

Arrangører må kjøpe inn (via Idrettsbutikken):

1. “Reglement til rideknappen” – her finner du all informasjon for gjennomføring.

2. Pakker for de ulike knappene. Disse inneholder selve knappen, bedømmingskjema, diplom og ridesertifikat (gjelder knapp 3 og knapp 5)

For deltagerne anbefales Grønt Kort-boka, og å bruke vårt Hestekunnskapsbibliotek for å finne riktig teorigrunnlag.

Det tidligere produserte heftet “Hest i trafikken (pdf)” er nå tatt inn som en del av Grønt Kort-boken, men kan også brukes som teorigrunnlag for rideknappen 3 og 5.

Praktisk gjennomføring
Alle rideknapper gjennomføres i forbindelse med en stall, gjerne med oppholdsrom for teoretiske spørsmål. I tilegg er det behov for inngjerdet ridebane fra og med grad II.

Rideknappene kan med fordel legges opp som praktiske aktivitetsdager – for eksempel i en helg. Dag 1 kan man gå gjennom praktisk og teoretisk stoff for de ulike gradene. Dag 2 gjennomføres selve knappen, hvor rytteren blir testet i sin kunnskap og gjennomfører praktiske tester. Klubben/rideskolen har anledning til å ta en liten kursavgift for å dekke materiell og kurslærere.

NB! For rideknappen 5 skal rytteren blant annet ha ridd LC:1 og hoppet et hinder på min. 50cm. Dersom rytteren har vist dette for rideknappdommeren tidligere, for eksempel på stevne eller trening – kan dette godkjennes som en del av rideknappen.

Se ellers arrangementstips i “Reglement til Rideknappen“.

Klubb

X