Retningslinjer for strømming samt for publisering av bilder og film av barne- og ungdomsidretten

I juni 2022 trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av styret i Norges idrettsforbund.

Retningslinjene er ment å gi et tydelig og restriktivt rammeverk for hele idretten, med det mål å få strømming av barne -og ungdomsidretten inn i mer kontrollerte former og å redusere ulovlig filming og distribusjon.

De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger:

Mer informasjon finner du her på sidene til Norges idrettsforbund.

Retningslinjer for publisering av bilder og film

Norges idrettsforbund har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag når det gjelder deling og publisering av bilder og film. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Norges idrettsforbunds samtykkeerklæring publisering bilde og film av barn