Retningslinjer for strømming samt for publisering av bilder og film av barne- og ungdomsidretten

I juni 2022 trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av styret i Norges idrettsforbund.

Retningslinjene er ment å gi et tydelig og restriktivt rammeverk for hele idretten, med det mål å få strømming av barne -og ungdomsidretten inn i mer kontrollerte former og å redusere ulovlig filming og distribusjon.

De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger:

  • Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under fylte 13 år. Det betyr at utøvere som er fylt 13 år og deltar i 15 års klassen, vil kunne bli strømmet.
  • Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, som også hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.
  • Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.
  • Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler der en ikke har kontroll på hvem som ser filmen, videredistribusjon og sletting.

Mer informasjon finner du her på sidene til Norges idrettsforbund.

Retningslinjer for publisering av bilder og film

Norges idrettsforbund har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag når det gjelder deling og publisering av bilder og film. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Norges idrettsforbunds samtykkeerklæring publisering bilde og film av barn