Kvalifisering sprang

Kvalifiseringsreglene kan leses i sin helhet i KR II §258. Vi har erfart at mange synes reglene rundt dette er litt tunge å tolke, derfor vil vi utdype hvordan reglene fungerer for rytterne i de aldersbaserte gruppene.

§ 258 – Kvalifikasjon
1. Generelle bestemmelser
1.1 Generelle bestemmelser om bl.a. ryttere og hester, herunder aldersgrenser, er gitt i KR I, Kap. 2. Generelle bestemmelser om adgang til stevner, bl.a. om rytterlisens og hestelisens, rytters plikter, antrekk (herunder bruk av sikkerhetshjelm), reklame m.v. er gitt i KR I, Kap. 3. Kravet til rytterlisens følger hovedregelen.
1.2 Generelle bestemmelser om kvalifikasjon er gitt i KR I §126.
2. Spesielle aldersgrenser
2.1 I tillegg til generelle aldersgrenser gitt i KR I §122 gjelder:
Rytter som i løpet av kalenderåret oppnår følgende alder, kan starte i klasser med angitte høyder (hest og ponni):
– Ingen aldersgrense: t.o.m. 1,05 m
– 10 år: t.o.m. 1,10 m
– 11 år: t.o.m. 1,20 m
– 12 år: t.o.m. 1,25 m
– 13 år: t.o.m. 1,40 m
– 16 år: t.o.m 1,45 m og 1,50 m
– 18 år – alle høyder

2.2 Følgende minstealder gjelder for ponni: Klasse MB-P 6 år.
3. Kvalifiserende klasser
3.1 For deltagelse i klasse 1,30 m/MB ponni og høyere f.o.m. D-stevner kreves at ekvipasjen som enhet har gjennomført 2 feilfrie grunnomganger, eller 4 grunnomganger med 4 feilpoeng, eller 2 runder med 4 feil og 1 runde med 0 feil.
Resultatene må være oppnådd i klasser ikke mer enn 10 cm lavere enn den aktuelle klassen, på D-stevne eller høyere. For klasse 1,45m/VB-P og høyere kan kvalifisering også skje ved at ekvipasjen har gjennomført 2 grunnomganger i klasser inntil 5 cm lavere med maks 4 feilpoeng.

3.2 Følgende ryttere er likevel direkte kvalifisert med alle ponnier/hester:
– ponnirytter som har gjennomført 2 runder med maks 4 feil og plassering i VA-P (utskrevet i minst 1,30 m) til start i MB ponni kat I
– juniorrytter/ungrytter som har gjennomført 2 runder med maks 4 feil og plassering i 1,40 m til start i 1,30 m
– Rytter som har gjennomført med maks 4 feilpoeng i 1,45 m Grand Prix eller høyere til start i alle klasser.
3.3 I klasser med to omganger på forskjellige hinderhøyder må ekvipasjen være
kvalifisert for den høyeste hinderhøyden. Kun klasser med bed. A eller to faser virker
kvalifiserende. For bedømmelse 274.5.6 legges begge faser sammenlagt til grunn.
Ponniekvipasjer må kvalifisere seg i ponniklasser.
3.4 Alle kvalifiserende resultater må være oppnådd inneværende eller foregående år.
Rytter som er plassert i 1,45 m Grand Prix eller høyere tidligere enn inneværende
eller foregående år, og som i hele perioden deretter har løst rytterlisens, er likevel
kvalifisert med alle hester, til alle klasser.
4. Det gis ikke gis dispensasjon fra bestemmelsene i pkt. 2. og 3.

Se egne kvalifiseringskrav til Norgesmesterskap og Innendørs Norgesmesterskap.