Info til stevnearrangører

Forslag stevneinvitasjon Norgesserien 2021 finner du her.

Statutter til Norgesserien 2021 finner du her.

Informasjon til arrangør av L- og E- stevner 2021 finner du her.

Forslag til premier og startavgifter L og E stevner 2021 finner du her.

Forslag til premier og startavgifter D stevner 2021:
Når denne skal brukes må det legges ut følgende info i stevne informasjon og påmelding:
På D-stevner gjelder: Når påmeldingsfrist har utløpt og antallet per dag ikke er mer enn 60 starter (per dag), kan man ta i bruk ny premie-mal (på D stevner ved færre en 60 starter per dag per arrangør*).
Premier og startavgifter D stevner ved færre en 60 starter per dag 2021 finner du her.

Oversikt bedømmelser KR II finner du her.