Hva er sprang?

I en sprangkonkurranse skal hest og rytter (ekvipasje) i samarbeid settes på prøve under varierende forhold, på en bane med forskjellige typer hinder. Gjennom konkurransen skal hesten vise sin kapasitet, energi, forsiktighet, mot og lydighet. Rytterens hovedoppgave er å få frem det beste i hesten og i seg selv som rytter.


Foto: Roger Svalsrød

Konkurransen

Det konkurreres i Norge i klasser med hinderhøyde fra 50 cm til 160 cm. Det siste er Grand Prix nivå – som brukes i alle internasjonale mesterskap. I de fleste sprangkonkurranser er både ridefeilog tiden tellende for resultatet. Ridefeil kan være at hesten stopper foran hinderet og ikke hopper, at man river et element på et hinder, feilridninger eller overskridelse av tid. Vinneren av en konkurranse er den ekvipasjen som gjennomfører rittet med færrest mulig feilpoeng og/eller raskest mulig tid, avhengig av bedømmelsesmetoden. Det er egne klasser for hester og ponnier i Norge. I de fleste konkurranser konkurrerer mann på tvers av alder.