Klassifisering

Klassifisering er et system utviklet for å gjøre konkurranser for funksjonshemmede utøvere rettferdig. Hver idrett har forskjellig klassifiseringsreglement. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har sammen med særforbund ansvar for nasjonal klassifisering

Stevner

For rytter som skal starte på nasjonale stevner, er det tilstrekkelig med nasjonal klassifisering.

Dersom rytter skal delta på internasjonale stevner/mesterskap, må vedkommende ha vært igjennom en internasjonal klassifisering. All klassifisering foregår etter gjeldende internasjonale regelverk for klassifisering.

Klassifisering av rytter inndeles i fem grader (med en tilhørende profil) avhengig av funksjonshemning, der grad 1 er de med størst funksjonshemming. Klassifisering foretas av godkjent klassifisør og det er utøvers ansvar å bli klassifisert. Når utøver har vært hos en godkjent klassifisør og blitt klassifisert får han/hun et offisielt klassifiseringskort, med en profil med en tilhørende grad. Utøveren må medbringe kortet til hvert stevne.
En rytter kan endre grad i løpet av idrettskarrieren og dette kan skyldes at utøvers skade/sykdom endrer seg, eller at klassifiseringsreglene endres.

Klassifisører

Trille Staubo

Åsgårdstrand

91165905etstaubo@gmail.com

Tone Grinde Seeberg

Haugesund

9322 3262tone.grinde@broadpark.no

Carola Biberg

Valnesfjord

97013896carola.biberg@vhss.no

Randi Skarpaas Tranheim

Synshemmede

mette.berg@idrettsforbundet.no

Else Christine Nygård

Skien

97745942else_ch@hotmail.com

Mer generell informasjon om klassifisering finnes du på idrettsforbundet sine sider.