Hva er ridning for funksjonshemmede?

Ridetilbud kan tilpasses funksjonshemmede i alle aldre. Ridningen bør drives av en ridelærer. Informasjon når det gjelder ridning og kjøring for funksjonshemmede fås ved henvendelse til grenutvalget for Para.

Breddeidrett

 • Etter den idrettspolitiske reform av 1996 skal alle funksjonshemmede som ønsker det ivaretas av det enkelte særforbund på lik linje med andre. NRYF har ansvar for å legge forholdene best mulig til rette for at funksjonshemmede ryttere med ulike behov og på forskjellig nivå skal kunne tilbys ridetilbud gjennom rideklubben. Flere klubber har egne handikaputvalg som ivaretar de funksjonshemmedes interesser.
  Det er undertegnet en avtale mellom NRYF og Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund om ansvarsfordelingen mellom forbundene. NRYF har også ansvaret for utdannelse av trenere og ledere, samt konkurranser på alle nivåer.

Konkurranser

 • Konkurransetilbudet for funksjonshemmede utøvere inkluderer både dressurridning og kjøring. Alle rideklubber tilsluttet NRYF oppfordres til å sette opp egne klasser for funksjonshemmede på dressur- og kjørestevner. Funksjonshemmede ryttere har også anledning til å delta i ordinære klasser på ridestevner. Det vises til NRYFs konkurransereglement KR I og KR FH.

  For å kunne delta i en konkurranse må rytteren ha en målbar fysisk eller visuell hemning som tilfredstiller det minimumskravet som er fastsatt i FEI’s Para Equestrian (P.E.) manual. Alle ryttere må ha sin funksjonelle profil fastsatt av en Para Equestrian klassifisør før de kan delta i en konkurranse. Graden de skal ri bestemmes ut i fra denne funksjonelle profilen.

  Det er fem grader, hvor Grad 1 er de med størst grad av funksjonshemming og Grad 5 de med minst.

Toppidrett – Landslag

 • Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund hadde frem til år 2005 fortsatt ansvar for oppfølgning og organisering av landslag (trening, deltakelse på internasjonale og nasjonale stevner i utlandet). Fra 1/1 2005 har Norges Rytterforbund overtatt dette ansvaret, samt ansvaret for rekrutteringen v/ Grenutvalget for funksjonshemmede (GU-FH). Landslaget i ridning for funksjonshemmede har deltatt i flere Nordiske mesterskap, EM, VM og Paralympics, og har siden 1995 høstet en rekke medaljer ved disse arrangementene.

Special Olympics – ridning for utviklingshemmede

 • Mennesker med utviklingshemming eller særskilte lærevansker har et eget konkurransetilbud internasjonalt, i organisasjonen Special Olympics. Her er ridning en aktiv gren. NRYF startet i 2016 opp et pilotprosjekt med mål om egen konkurranseaktivitet for denne målgruppen, med tilsvarende retningslinjer som i Special Olympics. I 2020 vil NRYF introdusere et eget reglement, og et klasseoppsett for dressur og Working trail (gymkhana) for denne målgruppen, for lokale og nasjonale stevner.

  Satsningsplan for Special Olympics finner du her.