Terminliste og aktiviteter

Her finner du Terminlisten og aktivitetskalender for innværende kalenderår.

Nasjonale mesterskap og klasser

Dato

Mesterskap

Sted

11-13/8/2023

Norgesmesterskap

Starum/Norsk Hestesenter