Støtte til arrangører

Sportsutvalget Kjøring ønsker å tilby arrangører flere ulike støtteordninger ved gjennomføring av Kjørestevner i 2022 for å stimulere flere kjørestevner og forhåpentligvis nye arrangører. Sportsutvalget eier også en hel del utstyr som er til utlån til stevnearrangører.