Landslag kjøring

Her presenteres Norges Rytterforbund sitt landslag og satsingsgrupper i Kjøring.
Uttak til mesterskap gjøres av SU-K, landslagsleder og sportssjef i Norges Rytterforbund.

Landslagsleder i Kjøring:

Linn Støkken Nielsen
Telefon: 0045 60 21 35 44
Epost: lsn@rsn-advo.dk

Landslagsleder og SU-K kan til enhver tid oppta nye kusker på landslag og i satsningsgrupper hvis kriteriene er oppfylt.

For landslag stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å representere Norge på internasjonale stevner og i mesterskap innværende sesong. For satsningsgrupper stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å starte internasjonale stevner og mesterskap innenfor 1-2 år. Alle kusker er selv ansvarlige for å dokumentere at de oppfyller kriteriene.

Seniorlandslag

Oppdatert 24.05.24

Landslag Senior H1:

For landslag stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å representere Norge på internasjonale stevner og i mesterskap innværende sesong. Aktuelle for landslag er ekvipasjer som har kjørt godkjent resultat i minimum CAI2* to siste sesongene.

Maria Henriksson/ Jelviro/ Hedemarken Rideklubb
Wenche Johannesen/ Engkildegårds Saturn/ Ekeberg Rideklubb
Jeanette Lund Støen/ Penlangrug Black Knight/ Larvik og Sandefjord Rytterklubb

Senior P1:

For landslag stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å representere Norge på internasjonale stevner og i mesterskap innværende sesong.
Aktuelle for landslag er ekvipasjer med godkjent resultat i minimum VB fjorårets sesong og som er kvalifisert til å kjøre CAI2* innværende sesong.

Frida Kristin Hansen/ Athukens Evina/ Søndre Aas kjøre og rideklubb
Lise Irene Kosmo Gylseth/ Blikra Admiral Doffen/ Okstindan Hestesportsklubb
Jeanette Lund Støen/Frondraig Cardi Bach/Larvik og Sandefjord Rytterklubb
Øivind Mikkelsen/ Kraneveld´s Giovanni/ Trollheimen Ride- og Kjørelag

Satsningsgrupper Senior

Oppdatert 18.12.23

For satsningsgrupper stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å starte internasjonale stevner og mesterskap innenfor 1-2 år.

De grunnleggende kriteriene er:

  • Ekvipasjen sammen eller kusk og hest hver for seg har stabilisert seg gjennom konkurranser
  • Ekvipasjen sammen eller kusk og hest hver for seg er kvalifisert til VB eller tilsvarende
  • Landslagsleder/SU-K anser som aktuelle til en landslagsplass innenfor 1-2 år.

Ekvipasjer med kort konkurransetid sammen kan også tas opp i satsningsgruppa, dersom landslagsleder vurderer at den har et godt potensiale.

Maria Henriksson/ Marko/ Hedemarken Rideklubb
Øivind Mikkelsen/Idsart/Trollheimen Ride- og Kjørelag
Britt Scharffenberg/ Leopold D. Van Altrido/ Østmarka Rytterklubb
Ole Semb/ Leoville Barton/ Solør rideklubb
Kristine Steine Sund/Idealist/Fron Ride- og kjøreklubb

Ungkusk Bruttolag

Oppdatert 24.05.24

For ungkuskene blir det ikke lenger skilt mellom landslag og satsningsgruppe. Dette skyldes at ungdommene er i utvikling hele tiden, har relativt kort tid i hver kategori og at vi ønsker (og har) et godt samhold i hele gruppa.

Derfor oppretter vi bruttolag for ungkuskene. Dette vil si at alle ungkusker som satser mot internasjonale stevner og mesterskap samles i en gruppe. Uttak til mesterskap og til lag på de enkelte mesterskapene skjer som utgangspunkt fra denne gruppen.

De grunnleggende kriteriene er:

  • Ekvipasjen sammen eller kusk og hest hver for seg har debutert i minimum Lett DMP og stabilisert seg gjennom konkurranser
  • Landslagsleder og landslagstrener anser ekvipasjen som aktuell til landslagsplass kommende 1-2 år.

Ekvipasjer med kort konkurransetid sammen kan også tas opp i bruttolaget, dersom landslagsleder og landslagstrener vurderer at den har et godt potensiale.

Malin Gjetanger/Magnums Cornelius/Hasle Hestesportsklubb
Sunniva Maria Hilling/Tempers Amillion/Sylling Rideklubb
Hanne Hollekve/Vårlende/Sogndal Køyre - og Rideklubb
Milla Jeksrud Hovelsen/Blysk/Råde og Onsøy Rideklubb
Elise Lund Huseby/ Hasillas Sunlight/ Sarpsborg og Omegn Rideklubb
Mari Elisabeth Kobbeltvedt/Humorist/Hedemarken Rideklubb
Alice Rausand Kvalø/ Stjernefrikk/ Hedemarken Rideklubb
Adriana Lund Støen/Frondraig Cardi Bach/Larvik og Sandefjord Rytterklubb
Frida Svartangen/Lyheims Lissi/ Telemark Fjordhestlag
Vilde Valen-Sendstad/Maja/Østmarka Rytterklubb
Lilly Johanne Winterseth/ Fladbergs Felix/ Råde og Onsøy Rideklubb