Hva er kjøring?

I gamle dager var kjøring med hest og vogn en nødvendighet i både privat-, forretnings- og militærsammenhenger. Den beste kjørehesten ble kjennetegnet av god rytme og løsgjorthet, kontakt med kusken, vilje til å gå frem, samt retthet og samling i gangartene. Akkurat de samme kriteriene har man tatt med seg inn i dagens kjøresport, ofte omtalt som Sportskjøring.

Det konkurreres hovedsakelig i 3 disipliner: Dressur, Maraton og Presisjon. I et fullt stevne (DMP stevne) er vinneren den som har best totalscore, sammenlagt i de 3 disiplinene. I tillegg konkurreres det i kombinert maraton, som er en kombinasjon av presisjon og maraton.