Cuper, Statutter og Priser

Statutter for cuper sendes sportskoordinator på mail Rebekka.Kaagaard@rytter.no

På den årlige grenkonferansen for kjøring deles det ut noen hederspriser. Oppdatert informasjon om dette kommer fra sportsutvalget i løpet av høsten 2022.