Cuper, Statutter og Priser

På den årlige grenkonferansen for kjøring deles det ut noen hederspriser. Oppdatert informasjon om dette kommer fra sportsutvalget i løpet av høsten 2022.