Kort om Islandshest og NIHF

Norsk Islandshestforening (NIHF) er gjennom en samarbeidsavtale tilknyttet Norges Rytterforbund, og herunder medlem av Norges Idrettsforbund. Alle lokallag tilknyttet NIHF er også rideklubber og idrettslag under Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund. NIHF er en sammenslutning av lokallag som driver ridesport med islandshest i Norge.

Stian Pedersen og Globus fra Jakobsgården. Foto: Mette Sattrup