Terminliste feltritt

Terminliste-ansvarlig

Ingvild Lillefjære

Sportskoordinator distanse, feltritt, mounted games og voltige

+47 91183325ingvild@rytter.no

VIKTIG: Arrangører som ønsker å arrangere ytterligere stevner enn de oppsatte på terminlisten, må kontakte NRYFs sportskoordinator feltritt (se kontaktdata over) for godkjenning. Dette gjelder nye stevner som kommer til i løpet av sesongen 2024.

Godkjenning av stevneinvitasjoner

Gunn Helga Vindfjell

helg-vin@online.no

Arrangører bes hver høst om å sende inn sine stevneønsker for neste års sesong. Informasjon med frist for innsending blir publisert på NRYFs hjemmeside. Det etterstrebes at terminlisten blir så optimal som mulig både for våre arrangører og våre utøvere, med et bredest mulig tilbud for alle. Dato for internasjonale stevner og mesterskap må hensyntas ved oppsett av den nasjonale terminlisten.

Vi gjør oppmerksom på at endringer på terminlisten kan forekomme. Den til enhver tid gjeldende terminliste er å finne i vårt stevneprogram nryfstevne.no.