National Safety Officer

NSO er bindeledd mellom Norges Rytterforbund og FEI ved alvorlige ulykker ved stevner i Norge. NSO skal i samarbeid med SU-F jobbe for at sikkerheten ivaretas i norsk feltritt, og sender årlig fallstatistikk til FEI.