Terminliste dressur

Arrangører av lands- og/eller elitestevner bes hver høst om å sende inn sine stevneønsker for neste års sesong.

Arrangører som setter opp D-stevne klasser på sine L- og/eller E-stevner bes også om å sende inn sine ønsker om dette. Informasjon med frist for innsending blir publisert på vår hjemmeside. Det etterstrebes at terminlisten blir så optimal som mulig både for våre arrangører og våre utøvere, med et bredest mulig tilbud for alle. Dato for internasjonale stevner og mesterskap må hensyntas ved oppsett av den nasjonale terminlisten.

Vi gjør oppmerksom på at endringer på terminlisten kan forekomme. Den til enhver tid gjeldende terminliste er å finne i vårt stevneprogram nryfstevne.no

Godkjenning av stevneinvitasjoner

Arne Espen Dillan

Sportsutvalg dressur (SU-D)

+47 91 83 9 989aedillan@gmail.com

Terminlisteansvarlig

Rebekka Kaagaard

NRYF sportskoordinator dressur

+47 91523027rebekka@rytter.no