Til arrangører av ryttertest

Ryttertest-klasser er godt egnet på klubb-, utvidet klubb- og distriktsstevner i dressur, samt i klasser som kun er åpne for rideskolehester.

Generell informasjon

 • Ryttertest-heftet

  Ryttertest-heftet:
  Det er laget et eget hefte med grundig informasjon om gjennomføring av Ryttertester, øvelsene, klassene og bedømmelsen. På vår Youtube-kanal kan du også finne videoer som gir innføring i Ryttertester.

 • Ryttertest-programmer RLD – RLA

  Det er laget egne program for Ryttertester fra LD til LA nivå med to program på hvert klassenivå.

  I ryttertest-klasser RLD til RLB kan flere ryttere ri gjennom programmet samtidig. Det er viktig at det settes opp “fornuftige” grupper der hestene fungerer godt sammen:

  • RLD kan rides av 1 – 2 ryttere (leier er tillatt)
  • RLC kan rides av 1 – 4 ryttere (lettridning er tillatt)
  • RLB kan rides av 1 – 2 ryttere

  I klassene RLD-RLB kan det benyttes en oppleser (en som leser programmet). Alle som skal starte i klassen må kunne programmet utenat selv om det leses høyt.

 • Bedømmelse/Muntlig tilbakemelding

  Bedømmelsen fra dommerne blir uttrykt med en samlet karakter (med unntak av RLD) på bedømmelsesskjemaet sammen med noen korte kommentarer. Det skal også gis en muntlig tilbakemelding til hver enkelt rytter. Husk en mikrofon til dommer/trener når de skal gi tilbakemeldingen.
  Når en gruppe får sin muntlige tilbakemelding av trener/dommer, står denne gruppen oppstilt foran C. Da kan neste gruppe komme innenfor railen og skritte på storvolte ved A.

 • Påmelding

  Hvis det er flere fra samme klubb som skal starte samme klasse, bør man skrive i påmeldingen at disse rytterne kan ri i samme gruppe og i hvilken rekkefølge rytterne ønsker å ri.

 • Startlistene

  Sett opp startlistene i tråd med påmeldingene. Dersom det ikke er meldt gruppevis til klassen, så velger arrangøren gruppesammensetningen i de klasser det er aktuelt. Ryttere som melder individuelt til klassen bør oppfordres til å gi beskjed om eventuelle ønsker i forhold til plassering i gruppe. Det er viktig at man tar hensyn til hvor man passer best i gruppen når man ser ekvipasjene på avridningen (dommere sjekker mot sin navneliste om rekkefølgen i gruppen når de er kommet inn på banen).

 • Premiering

  Alle deltagere i Ryttertest-klasser mottar Ryttertest-sløyfer i tillegg til vanlig klasse-premiering. Disse blir utdelt mens rytteren får sin muntlige tilbakemelding av dommer/trener. Klassepremiering foretas etter klassens slutt. Rosetter bestilles hos Idrettsbutikken.no

 • Sekretariat

  Når bedømmelsesskjemaet kommer inn i sekretariatet fra dommerparet, skal dette kopieres og leveres ut til den enkelte deltager.

 • Arrangørstøtte

  Per 22.03.2023 har NRYF avviklet ordningen med arrangørstøtte ved Ryttertester i dressur med umiddelbar virkning. Søknader sendt inn før 21.03.2023 vil bli behandlet.

Teknisk personell

 • Dommerpar

  Ryttertest-klasser skal fortrinnsvis dømmes av en dressurdommer og en autorisert trener/ridelærer sammen, men kan om nødvendig dømmes av én dressurdommer alene eller to sammen. DDI og høyere kan dømme ryttertester på det klassenivå de er autorisert for. DDA kan likevel bare dømme ryttertestklasse LD (jf KR I, Tillegg 5.4.2).

 • Oppleser

  I Ryttertest-klassene RLD-RLB kan det benyttes en oppleser (kan være den/de som er speaker) som leser programmet punkt for punkt. Dette gjør Ryttertester til en meget publikumsvennlig konkurranseform. Oppleseren bør sitte på kortsiden ved C i nærheten av dommerne slik at man kan kommunisere med disse. Oppleseren har som oppgave å følge med på hvor gruppen befinner seg og lese programmet slik at de i god tid får beskjed om hva de skal utføre. Alle som skal starte i klassen må kunne programmet utenat selv om programmet leses høyt. I noen av programmene står det forklaringer i parentes. Dette skal ikke leses opp, men er der for å tydeliggjøre rideveiene når programmet blir innlært. Se Ryttertest-heftet for nærmere informasjon og gode råd.

 • Skriver

  Dommerparet skal ha en skriver som noterer kommentarer og karakter på bedømmelsesskjemaet til hver enkelt ekvipasje.

Spørsmål om Ryttertester kan rettes til