Rekruttering

Sportsutvalg dressur (SU-D) har et særskilt ansvar for rekrutteringstiltak for ponni, children, junior, ungryttere, U25 og senior. Det tilbys aktiviteter som fremmer den sportslige utviklingen av utøvere på vei opp til et internasjonalt nivå. Som et ledd i dette arbeidet, arrangeres det jevnlige rekrutteringssamlinger.

Kriterier for å være med på disse samlingene er at ekvipasjen allerede er kvalifisert og/eller har en ambisjon og et realistisk mål om å kunne ri NM Individuelt inneværende eller neste år.

Rekrutteringssamlingene organiseres av SU-D og gjennomføres av rekrutteringstrener(e) engasjert av SU-D. Det avholdes flere samlinger gjennom året både på Øst- og Vestlandet og ved behov i Midt-Norge. Samlingenes innhold vil variere mellom undervisning, programtrening, teori og sosialt samvær og er av én eller to dagers varighet.

Oppfølging av utøvere på dette nivå gjøres av hjemmetrener i samarbeid med respektive rekrutteringstrenere.

Landslagsleder og rekrutteringstrener for den aktuelle alderskategori vil være i dialog om disse utøverne og deres prestasjonsutvikling.

Invitasjon til hver enkelt samling publiseres på vår hjemmeside og facebook-gruppe “Norges Rytterforbund dressur”.

Spørsmål om rekrutteringssamlingene kan rettes til: