Rekruttering

Sportsutvalg dressur (SU-D) har et særskilt ansvar for rekrutteringstiltak for ponni, children, junior, ungryttere, U25 og senior. Det tilbys aktiviteter som fremmer den sportslige utviklingen av utøvere på vei opp til et internasjonalt nivå. Som et ledd i dette arbeidet, arrangeres det jevnlige regionale breddesamlinger og rekrutteringssamlinger. Samlingene organiseres av SU-D og gjennomføres av rekrutteringstrenere engasjert av SU-D.

Invitasjon til hver enkelt samling publiseres på vår hjemmeside og facebook-gruppe “Norges Rytterforbund dressur”.

Rekrutteringssamlinger

Det avholdes flere rekrutteringssamlinger gjennom året både på Øst- og Vestlandet og ved behov i Midt-Norge. Samlingenes innhold vil variere mellom undervisning, programtrening, teori og sosialt samvær og er av én eller to dagers varighet.

Kriteriet for å være med på disse samlingene er at ekvipasjen allerede er kvalifisert og/eller har en ambisjon og et realistisk mål om å kunne ri NM Individuelt inneværende eller neste år.

Oppfølging av utøvere på dette nivå gjøres av hjemmetrener i samarbeid med respektive rekrutteringstrenere.

Landslagsleder og rekrutteringstrener for den aktuelle alderskategori vil være i dialog om disse utøverne og deres prestasjonsutvikling.

Regionale breddesamlinger

De regionale breddesamlingene er ment å være et tilbud til de som ønsker å bli konkurranseryttere på sikt, og der et slikt regionalt tilbud kan gi en ekstra motivasjon for videre læring og utvikling.

Det avholdes flere breddesamlinger gjennom året, fortrinnsvis ute i regionene over det ganske land: Sørlandet Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Samlingene er av én eller to dagers varighet og består av individuelle rideøkter med muntlig tilbakemelding, i tillegg til en teoriøkt.

Spørsmål om rekrutteringssamlingene kan rettes til:

Rebekka Kaagaard

NRYF Sportskoordinator

91523027rebekka@rytter.no