Hva er dressur?

Hensikten og de generelle prinsippene for dressur er å utvikle hesten til en tilfreds atlet gjennom harmonisk skolering. Smidighet, styrke og balanse er viktige elementer. Resultatet skal være en rolig, smidig, løsgjort og bevegelig hest, som også er tillitsfull, oppmerksom og villig.

Dressurridning

Hesten skal utføre øvelsene i perfekt harmoni med sin rytter, som uten synlig anstrengelse skal bruke små og umerkelige hjelpere. Hesten skal gi inntrykk av at den utfører øvelsene av seg selv. Tillitsfull og oppmerksom skal den undergi seg rytterens kontroll, og forbli absolutt rett på rette spor og bøyd i forhold til linjen på bøyde spor.

Slik ridning vil vise seg i rene, frie og spenstige gangarter og taktfasthet, letthet og frihet i utførelsen av øvelsene. Hesten skal akseptere bittet, med ettergift gjennom hele kroppen og uten spenning eller motstand.

Konkurransen

Hensikten med dressurkonkurranser har internasjonalt siden 1929 vært å bevare ridekunstens rene prinsipper, slik at disse gjennom kontinuerlig praktisering kan føres videre til glede for utøvere gjennom generasjoner.

En god dressurrytter bruker mye tid på trening sammen med sin hest og sin trener. Som ekvipasje er man avhengig av et godt samspill, nøyaktighet, ydmykhet og presisjon. Ettersom man blir bedre og oppnår høyere poengsummer, kvalifiserer man seg til høyere klasser, og gleden over å mestre de ulike øvelsene blir bare bedre og bedre.

Klassene i dressur går fra Lett D og opp til den vanskeligste klassen som er Grand Prix. I de laveste klassene er programmene som man rir utformet slik at det er de grunnleggende ferdighetene som skal vises. Det er de tre gangartene skritt, trav og galopp og overgangen mellom disse som skal beherskes. Når klassene blir vanskeligere, består dressurprogrammene av mer krevende øvelser som vendinger på frem- og bakpart, sidebevegelser, kontragalopp, galoppombytter, piruetter, piaff og passage. Hvordan øvelsene kombineres, er også med på å vanskelighetsgraden oppover i klassene.

Et dressurprogram består av mange øvelser og sekvenser som blir bedømt individuelt. I tillegg bedømmes hestens gangarter, fremadbydning og lydighet, samt rytterens sits og ferdigheter.

Dommerne i en dressurkonkurranse gir poeng på en skala fra 0 til 10, der 0 poeng ikke er fullført, 10 er utmerket og 5 er godkjent. Den ekvipasjen som har oppnådd høyest poengsum vinner klassen.