Fadderordning distanseridning

For å hjelpe nye ryttere og arrangører inn i sporten, har Arrangør- og Bredde/rekrutteringskomiteen etablert en fadderordning.
Vi har to typer faddere: en for utøvere og en for arrangører.

Det skal oppnevnes minst 1 fadder for utøver til hvert ritt, så langt det lar seg gjøre. Denne skal veilede nye utøvere som ønsker det i forbindelse med rittet.
Arrangører av ritt kan ta kontakt med komiteen via epost rekruttering@gu-di.no for å få oversikt over mulige faddere til sitt ritt.

Kontaktopplysninger til den avtalte fadderen for utøvere skal føres inn i invitasjonen på www.nryfstevne.no.

Klubber som ønsker bistand av fadder til gjennomføring av ritt, tar kontakt med komiteen for utnevnelse av fadder for arrangør.

Vil du bli fadder? Se gjennom kriteriene under og meld deg på som fadder ved å sende epost til: rekruttering@gu-di.no. Eposten bør inneholde navn, alder, bosted, klubb, tlf nr, epost. Skriv også hvilken måte du ønsker å bli kontaktet på ved fadderoppdrag (tlf, epost, messenger osv).

Fadder for utøver:

Fadder for arrangør:

Praktisk gjennomføring:

Det lages fylkesvis excel-liste over tilgjengelige faddere. Listen oppdateres og distribueres av Arrangør- og bredde/rekrutteringskomiteen. Ta kontakt via epost rekruttering@gu-di.no.