Fadderordning distanseridning

For å hjelpe nye ryttere og arrangører inn i sporten, har Arrangør- og Bredde/rekrutteringskomiteen etablert en fadderordning.
Vi har to typer faddere: en for utøvere og en for arrangører.

Det skal oppnevnes minst 1 fadder for utøver til hvert ritt, så langt det lar seg gjøre. Denne skal veilede nye utøvere som ønsker det i forbindelse med rittet.
Arrangører av ritt kan ta kontakt med komiteen via epost rekruttering@gu-di.no for å få oversikt over mulige faddere til sitt ritt.

Kontaktopplysninger til den avtalte fadderen for utøvere skal føres inn i invitasjonen på www.nryfstevne.no.

Klubber som ønsker bistand av fadder til gjennomføring av ritt, tar kontakt med komiteen for utnevnelse av fadder for arrangør.

Vil du bli fadder? Se gjennom kriteriene under og meld deg på som fadder ved å sende epost til: rekruttering@gu-di.no. Eposten bør inneholde navn, alder, bosted, klubb, tlf nr, epost. Skriv også hvilken måte du ønsker å bli kontaktet på ved fadderoppdrag (tlf, epost, messenger osv).

Fadder for utøver:

  • En fadder for nye utøvere må ha erfaring med ritt, enten som utøver eller annet støttepersonell. Fadder må kjenne reglementet godt, og sørge for å holde seg oppdatert ved reglementsendringer (skjer 1 gang pr år).
  • Arbeidsoppgave for utøverfadder: veilede i forkant av ritt. Hvis fadder er til stede på rittet; veilede utøverne, oppmuntre, gi tips osv. Etter ritt; kort samtale om hvordan rittet gikk, hva gikk bra, hva kan endres.
  • Hvert ritt har en eller flere faddere oppført i stevneinvitasjonen. Denne skal kunne kontaktes på foretrukket måte i forkant av rittet for rådføring av forberedelser osv. Arrangør og fadder blir enige på hvilken måte det er best å holde kontakt med rytterne.
  • Arrangør bør tilby fadder(e) som er oppnevnt for rittet, gratis startavgift i CR dersom de ønsker å starte.
  • Fadder skal ikke fungere som ledsager, så sant dette ikke avtales mellom partene.
  • Fadder kan ta kontakt med komiteen ved spørsmål eller andre problemer.
  • Hvis utøver har utfordringer med nryfstevne, kan Ronny Stokmo i Sportsutvalget kontaktes.

Fadder for arrangør:

  • Fadder for arrangør må ha god kjennskap til avholdelse av ritt. Vi kan ikke forvente at en fadder skal kjenne til alt, så komiteen/Sportsutvalget/andre faddere kan kontaktes for støtte. Fadder må ha god kjennskap til reglementet, og sørge for å holde seg oppdatert ved reglementsendringer.
  • Arbeidsoppgaver for fadder for arrangør vil være å veilede i prosessen med å forberede ritt. Dersom fadder er til stede under rittet, bør ikke vedkommende være bundet opp til noen fast funksjonærrolle, men kunne bistå og veilede rundt om det trengs. Etter rittet; bistå/sette arrangør i kontakt med support dersom det trengs hjelp til nryfstevne for å legge inn resultater. Avslutningsvis kan man ta en evalueringssamtale med stevneleder for å se på hva som er bra, og hva som kan endres til neste gang.
  • For problemstillinger som gjelder nryfstevne, kan Ronny Stokmo i Sportsutvalget distanse kontaktes.

Praktisk gjennomføring:

Det lages fylkesvis excel-liste over tilgjengelige faddere. Listen oppdateres og distribueres av Arrangør- og bredde/rekrutteringskomiteen. Ta kontakt via epost rekruttering@gu-di.no.