Oppdaterte kriterier for 2023

Kriteriene for landslag og satsninsgrupper senior, samt ungkusk bruttolag vil oppdateres for sesongen 2023.

Landslagssamling kjøring Tønsberg Ridesenter mars 2022 277 of 354 stemning 65

Du kan vise interesse ved å henvende deg til landslagsleder:

Landslag Senior H1:

For landslag stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å representere Norge på internasjonale stevner og i mesterskap i 2023.
Aktuelle for landslag er ekvipasjer som har kjørt godkjent resultat i minimum CAI2* i 2022 eller 2023.

Landslag Senior P1:

For landslag stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å representere Norge på internasjonale stevner og i mesterskap i 2023.
Aktuelle for landslag er ekvipasjer med godkjent resultat i minimum VB i 2022 og som er kvalifisert til å kjøre CAI2* i 2023.

Satsningsgruppe Senior:

For satsningsgrupper stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å starte internasjonale stevner og mesterskap innenfor 1-2 år.

De grunnleggende kriteriene er:

Ekvipasjer med kort konkurransetid sammen kan også tas opp i satsningsgruppa, dersom landslagsleder vurderer at den har et godt potensiale.


Ungkusk – Bruttolag:

For ungkuskene blir det ikke lenger skilt mellom landslag og satsningsgruppe. Dette skyldes at ungdommene er i utvikling hele tiden, har relativt kort tid i hver kategori og at vi ønsker (og har) et godt samhold i hele gruppa.

Derfor oppretter vi bruttolag for ungkuskene. Dette vil si at alle ungkusker som satser mot internasjonale stevner og mesterskap samles i en gruppe. Uttak til mesterskap og til lag på de enkelte mesterskapene skjer som utgangspunkt fra denne gruppen.

De grunnleggende kriteriene er:

Ekvipasjer med kort konkurransetid sammen kan også tas opp i bruttolaget, dersom landslagsleder og landslagstrener vurderer at den har et godt potensiale.


Sidene for landslag og satsningsgrupper vil oppdateres fortløpende.