Årsmøte 2022

Årsmøtet i OARK avholdes fysisk mandag 21. mars kl. 20.
Dersom forholdene tilsier det endrer vi til digitalt møte.

Arsmote 1