Vi må jobbe sammen for å sikre god hestevelferd

Hestevelferd er en grunnverdi som ligger nedfelt i alt arbeid som gjøres i Norges Rytterforbund. Det er ikke mulig å drive med ryttersport uten hest, og det hviler et stort ansvar på hver enkelt utøver og på oss som forbund for å sikre at hesten har de beste forutsetninger som partner i sporten og samtidig ivaretas som individ.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF

Av Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund

Når det oppstår tvil om hvor viktig dette arbeidet er for oss, har vi ikke vært gode nok. Det er en viktig erkjennelse, og vi må bli bedre til å synliggjøre de langsiktige prosjektene vi jobber med, vi må være åpne om de vanskelige utfordringene, og vi må intensivere arbeidet akkurat nå.

Helt konkret betyr dette:

  • sikre at regelverket fremmer god hestevelferd
  • sikre at dommere, stewarder og øvrig teknisk personell har trygghet i rollene sine, slik at de kan håndheve reglementet effektivt
  • styrke kompetansen hos klubber, trenere, utøvere og støtteapparat, og tydeliggjøre forbundets forventning til alle aktører
  • formidle varslingsrutinene ved brudd på hestevelferd på våre arenaer

I oktober besluttet forbundsstyret at det skulle opprettes et eget hestevelferdsråd i NRYF. Mandatet er nå vedtatt, og medlemmer til rådet skal oppnevnes på nyåret. Hestevelferdsrådet skal være et uavhengig rådgivende organ til forbundsstyret samt til administrasjonen, utvalg, komiteer og andre grupper innenfor Norges Rytterforbund.

Hestevelferdsrådet en del av oppfølgingen av «Morgendagens ryttersport», et langsiktig prosjekt som bidrar til konkrete forslag til hvordan vi kontinuerlig kan forbedre sporten, blant annet basert på en åpen undersøkelse som resulterte i 1200 svar.

Hestevelferd er et hyppig tema på våre arenaer. Det var hovedtema under Ryttertinget i april, og nylig var hestevelferd på agendaen under den årlige «Fagdagen for trenere» samt ved modulkurset for bærekraftige rideskoler i samarbeid med Norsk Hestesenter og Bransjeforeningen for rideskoler. Vi samarbeider tett med forbundene i våre naboland, og vi henter inn noen av verdens fremste forskere og formidlere for å øke kunnskap og kompetanse.

Men vi må også våge å ta diskusjonen om kultur og om fornyelse. Vi er utrolig glade for det engasjementet som så tydelig kommer til syne i samtaler og møter, på sosiale medier og i pressen. Engasjement og kritisk tilnærming er sterke drivkrefter for endring. Derfor er det viktig at tematikken diskuteres, og at all kritikk kommer til overflaten.

Vi har et ansvar for å ivareta alle medlemmene våre, fra de unge og ferske utøverne til de som driver profesjonelt, teknisk personell og mengden med frivillige som står på for ryttersporten. Vi ber om at det utvises stor forsiktighet ved diskusjon om enkeltpersoner i offentligheten. Det betyr ikke at ridning eller atferd som er brudd på god hestevelferd skal ties i hjel. Men sakene må håndteres på en måte som har til hensikt å forbedre situasjonen og samtidig ivareta enkeltindividene. Kall det gjerne god menneskevelferd.

Norges Rytterforbund har over 30.000 medlemmer og er det tiende største særforbundet av 55 i norsk idrett. I møtet med ryttersporten får ferske utøvere innsikt i våre reglementer gjennom kurs og utdanning. Lov om dyrevelferd med underliggende forskrifter, og da særlig «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser», er utgangspunktet for alt vårt arbeid for å fremme hestevelferd, og dette formidles i den obligatoriske Grønt kort-ordningen, trenerutdanningen og utdanningen av teknisk personell.

Det er viktig å understreke at Norges Rytterforbund ikke har myndighet på alle områder som omfatter hest i Norge. Det er Mattilsynet og politiet som håndhever brudd på dyrevelferdsloven. Det vi i forbundet kan og skal gjøre noe med, er det som foregår på våre arenaer, i regi av våre klubber, og blant våre medlemmer.

Sporten vår er i stadig utvikling, den er stor og omfattende. Synet på hva som er god hestevelferd endrer seg, og det vil også være individuell variasjon i hva den enkelte legger i begrepet. Ny forskning og kunnskap må ligge til grunn for nødvendige endringer. Derfor er dette et kontinuerlig arbeid.

Vi håper på vedvarende høyt engasjement fra alle som har en tilknytning til hest og ryttersport, og at vi kan jobbe konstruktivt sammen med en felles respekt for ulike ståsted. Slik kan vi sikre en sport som ivaretar det viktigste vi har: nemlig hesten.

Se mer om hestevelferdsrådet her

Relaterte artikler