Sommerkurs på Starum for å bli NRYF Trener 1 kjøring og NHS Kjørelærer 1

27. juni går det i gang – samarbeidsprosjektet mellom Norges Rytterforbund og Norsk Hestesenter for de som har ambisjoner om trenerkarriere innen kjøring eller vil ta bruksprøve og bli kjørelærer. En uke i månedsskiftet juli/juni vil det handle NRYF Trener 1 Kjøring og NHS Kjørelærer 1 på Starum.

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Når hjulene ruller for dette kurset 27. juni, så er det flere krefter som er klare for å dele av sin kunnskap til andre, blant annet Wenche Johannessen og Øystein Bakken som er kurslærere.

-Samarbeidet har kommet i stand etter en god planlegging, for å gi et fullstendig tilbud til kjøreinteresserte, sier Kirsten Arnesen, utdanningskonsulent i Norges Rytterforbund.

Et tilbud som dekker flere behov

-Det at det nå gis mulighet til å kombinere trenerrollen i kjøring, bruksprøven og det å få muligheten til å ha med egen hest og få profesjonell oppfølging er en god ting for kjøremiljøet. Det blir spennende å arrangere et kurs i samarbeid med Norsk Hestesenter, og det er også nytt i forhold til våre øvrige trenerkurs at dette går over én sammenhengende uke fremfor flere helger. Dette gleder vi oss virkelig til!

En målgruppe for kurset er de som ønsker å undervise i faget kjøring med hest og å trene utøvere i konkurransekjøring. Utdanningen skal sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer.

-Vår trenerutdanning er utviklet innenfor NIFs Trenerløye. Trenerløya er rammer og retningslinjer gitt av Norges idrettsforbund for å gi norsk idrett et felles utgangspunkt for utarbeidelse og tilrettelegging av utdanning for alle trenere i norsk idrett, forteller Kirsten.

Kurset er også rettet mot de som ønsker å bli kjørelærere – her vil man kunne ta bruksprøve slik at man kan drive med kjøring i næring, for eksempel turistkjøring.

Det er åpnet for søknader

Ukeskurset på Starum består av to deler. Fra 27. juni til 1. juli handler det om NRYF Trener 1 kjøring. 2.-3. går kurset ut på Kjørelærer 1 tilleggsmodul.

-Fullfører man både NRYF Trener 1 og så tilleggsmodulen kjørelærer 1, kan man søke om autorisasjon som kjørelærer 1. Norsk Hestesenter har en forpliktelse i forhold til en nivåbeskrivelse om hva som skal til for å kalle seg kjørelærer ifølge The International Group for Equestrian Qualifications, forklarer utdanningskonsulenten. Hun forteller videre:

-Det er en aldersgrense på 18 år for å delta på kurset, og søknadsfristen er 7. juni. På kurset blir det maks 16 deltakere. Nå er det åpnet for elektroniske søknader, så det er bare å gå i gang!

Du kan lese mer om kurset og finne link for søknad her på rytter.no