NRYF

Ryttersporten har stått stødig gjennom pandemien

Ferske tall basert på idrettsregistreringen viser at pandemien i liten grad har påvirket antall medlemmer i Norges Rytterforbund. Etter et 2020 med rekordhøy aktivitet, innebar 2021 en liten nedgang, men med en stabil medlemsmasse. – Ryttersporten har stått stødig gjennom to tøffe år, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Antall medlemmer har vært stabilt gjennom 2020 og 2021. Mens rytterfolket i 2020 satte rekord når det gjaldt aktivitet, viser de foreløpige tallene for 2021 at den samme medlemsmassen som sørget for rekorden var noe mindre aktive i dette året.

-Det er viktig å se disse to årene under ett. Det vi tar til oss og som vi er glade for er at vi har opprettholdt medlemsmassen gjennom to krevende år, vi har hatt mye aktivitet til tross for tøffe restriksjoner. Vi er nå det 13. største særforbundet innen Norges idrettsforbund. Vi vil jobbe kontinuerlig for å sørge for at vår fine sport skal klatre oppover på denne listen, sier Beate.

For idretten samlet under ett ser man at antall medlemsskap øker, mens antall aktive er redusert i løpet av de to siste årene. Koronapandemien er hovedårsaken til denne generelle nedgangen lyder det fra Norges idrettsforbund.

– Det vil ta noe tid å rekruttere tilbake medlemmer og frivillige som forlot idretten under pandemien, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Det er overraskende og gledelig at vi ser en reell økning i antall medlemskap i 2021 til tross for et år hvor pandemien fortsatt la store begrensninger på aktiviteten. Dette viser at idretten har vist seg tilpasningsdyktig også i en verdensomspennende pandemi. Nå som pandemien endelig er lagt bak oss, forventer vi en videre vekst i både medlems- og aktivitetstallene i 2022, sier idrettspresident Berit Kjøll på idrettsforbundet.no og legger til:

– Tilbakemeldingene jeg får fra både særforbund og idrettskretser gir meg troen på at gjenreisingen av norsk idrett er i full gang. Det meldes om både ventelister og høy aktivitet i idrettslag over hele landet. Samtidig må vi erkjenne at pandemien har satt sine spor, og at det vil ta noe tid å rekruttere tilbake medlemmer og frivillige som forlot idretten under pandemien.

Se oversikt over de foreløpige tallene her:

Endring i medlems- og aktivitetstall fra 2020-2021

Endring i medlems- og aktivitetstall fra 2019-2021

Norges idrettsforbund vil fortsette å jobbe tett sammen med særforbund og idrettskretser for å identifisere eventuelle terskler for deltakelse, både blant aktive utøvere og frivillige i idretten. Dernest blir det viktig å målrette innsatsen der effekten av tiltakene anses å være størst. Målet er ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019.

– Tilbakemeldingene fra idrettskretser og særforbund viser at rekruttering av frivillige til verv i klubbstyrer og som trenere blir et viktig fokus for oss fremover. Blant de aktive blir det viktig å sette i gang målrettede tiltak for å bremse frafallet og rekruttere flere ungdommer tilbake til idretten, sier idrettspresidenten.

Relaterte artikler