Hvordan blir man klassifisert som pararytter?

Har du en funksjonsnedsettelse og lurer på om du kan starte paradressur? Da må du gjennom noe som heter «klassifisering». Her er hva, hvem og hvordan for å bli en del av para-klassene.

av
Ekstern part
Kan du tenke deg å starte paradressur? (Foto: NRYF)

Tekst: Hilde Stømner, fysioterapeut og nasjonal klassifisør

Klassifisering er en måte å gjøre konkurranser for mennesker med funksjonsnedsettelse så rettferdige som mulig. Utøvere med funksjonsnedsettelser blir delt inn i klasser på bakgrunn av grad av funksjonsnedsettelse og diagnose. Innen ridning blir man klassifisert mellom grad 1 og 5 hvor grad 1 er de som har størst funksjonshemming.

Sikrer like forutsetninger

Hensikten med klassifisering er å definere hvem som kan konkurrere som para-ryttere, og fordele tilhørighet til riktig grad. Dette er for å sikre at forutsetningene er så like som mulig innen en klasse på stevner.

Har du en funksjonsnedsettelse og vurderer å ri paradressur, må du gjennom en klassifisering. (Foto: NRYF)

Det er kun godkjente klassifisører som kan gjennomføre klassifisering. Dette er leger eller fysioterapeuter som er autorisert av det internasjonale særforbundet Féderation Equestre Internationale (FEI). Kontaktinformasjon til godkjente klassifisører finner man på Norges rytterforbund (NRYF) sin hjemmeside www.rytter.no.

Sportsutvalget for mennesker med funksjonsnedsettelse arrangerer flere samlinger i løpet av året hvor alle interesserte er velkommen til å delta. Det vil være klassifisører tilstede på hver samling. Følg med på rytter.no for informasjon og påmelding til ulike samlinger.

En klassifisør er en lege eller en fysioterapeut som har blitt godkjent gjennom det internasjonale rytterforbundet (FEI). (Foto: NRYF)

Hva er klassifiserbart?

Ryttere som ønsker å bli klassifisert må ha en godkjent diagnose og grad av funksjonsnedsettelse som møter kravene. Det skal være en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse. FEI har satt et minstekrav til grad av funksjonsnedsettelse og det er ikke alle diagnoser og helsetilstander som kvalifiserer seg for klassifisering.

Eksempler på diagnoser som er klassifiserbare er:

 • Ryggmargskader
 • Amputasjoner eller medfødt ikke utviklet arm/ben
 • Cerebral parese
 • Hjerneslag eller ervervet hodeskade
 • Leddgikt

Eksempler på diagnoser som ikke er klassifiserbare innen ridning:

 • Hjerte- og karsykdom
 • CFS/ME
 • Fibromyalgi
 • Lungesykdom
 • Nedsatte metabolske funksjoner
 • Utviklingshemming

Det er nødvendig å legge fram medisinsk informasjon for at en rytter skal bli klassifisert til å delta i konkurranser. I tillegg til legeattest som bekrefter diagnosen, må informasjonen vise til undersøkelser / resultater som beviser at rytteren sine symptomer samsvarer med gitt diagnose.

Koordinasjon, bevegelsesutslag og styrke testes

Under selve klassifiseringen blir funksjonsnedsettelsen kartlagt ved bruk av tester for koordinasjon, bevegelsesutslag og styrke. På bildene ser vi eksempler på slike tester som foregår under klassifisering. Hvis det er nødvendig ser klassifisøren også rytteren til hest. Det er også mulig å vise film av rytter på hest til klassifisøren. Ryttere som skal klassifiseres må gjerne ha med en følgeperson.

Under selve klassifiseringen blir funksjonsnedsettelsen kartlagt ved bruk av tester for koordinasjon, bevegelsesutslag og styrke. (Foto: NRYF)