Disse ti klubbene fikk 100 000 kroner hver gjennom Gjelsten Stipendet

Lørdag kveld under Norwegian Horse Festival ved NOVA Spektrum på Lillestrøm ble Gjelsten Stipendet delt ut for tredje gang. De ti klubbene som i år kunne motta 100 000 kroner hver var Jarlsberg og Melsom Rideklubb, Rogaland Rideklubb, Sunna Islandshestforening, Stord Hestesportlag, Borge Rideklubb, Tromsø Ryttersportsklubb, Fortuna Rideklubb, Egersund og Dalane Rideklubb, Bergen Rideklubb og Eid Ride- og Køyreklubb.

For tredje gang ble Gjelsten Stipendet delt ut - ti nye rideklubber har nå fått 100 000 kroner hver. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Utdelingen ble innledet med en tale av NRYFs rytterpresident Tore Sannum, som sammen med Bjørn Rune Gjelsten og Solveig Gjelsten fra Gjelsten Holding AS sto for utdelingen.

-2022 er frivillighetens år, og for en flott avrunding av året dette er, innledet presidenten. -Det er lokalt og i rideklubbene grunnlaget for ryttersporten legges, det er der rekrutteringen skjer – rekrutteringen som gir bredden, noe som igjen er en forutsetning for en robust topp. Det er rideklubbene som tar imot nye medlemmer og nye ryttere gjennom rideskoler, treninger og ulike klubbaktiviteter og stevner.

Belønner den frivillige innsatsen

For 3 år siden inngikk Norges Rytterforbund og Gjelsten Holdning AS den største samarbeidsavtalen i Norges Rytterforbunds historie. Avtalen ble presentert nettopp under Norwegian Horse Festival. Gjelsten Holding AS ønsker med Gjelsten Stipendet å motivere og inspirere både topp og bredde i norsk ryttersport til å sette seg nye mål og utvikle norsk ryttersport videre og styrke rideklubbene. Gjennom en periode på 10 år vil Gjelsten Holding AS bidra ved å dele ut totalt 10 millioner kroner, til klubber som tar eller har tatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten.

-Dette er en avtale vi er veldig takknemlig for – Gjelsten har sett hvilken innsats rideklubbene gjør og vil belønne denne innsatsen ved å dele ut stipend til det beste for Norges ryttersport, med håp om at dette skal inspirere og motivere til utvikling av sporten. Det er den enorme innsatsen som gjøres av alle rideklubbene som skal hedres med disse stipendene – og i tillegg vil nok 100 000 kroner gjøre godt i mange klubbkasser. Vi trenger og ønsker enda flere bærekraftige rideklubber.

Hele 75 søknader hadde kommet inn ved utløpet av søknadsfristen. Etter grundige vurderinger hadde juryen bestående av Bjørn Rune Gjelsten fra Gjelsten Holding AS, NRYFs visepresident Ingvild Østli og generalsekretær Beate Heieren Hundhammer kommet frem til årets mottakere av Gjelsten Stipendet.

Dette er en avtale vi er veldig takknemlig for – Gjelsten har sett hvilken innsats rideklubbene gjør og vil belønne denne innsatsen ved å dele ut stipend til det beste for Norges ryttersport, med håp om at dette skal inspirere og motivere til utvikling av sporten, sa NRYFs president Tore Sannum (th) som sto for utdelingen av stipendene sammen med Bjørn Rune Gjelsten og Solveig Gjelsten. (Foto: Equinesportphotography/Une Susrud)

Dette er planene til årets stipendmottagere


Årets ti stipendmottagere kunne i spotlyset i NOVA Spektrum motta hver sin bokstavelig talt store sjekk på 100 000 kroner til hvert av sine prosjekter.

Jarlsberg og Melsom Rideklubb er en stor innendørs stevnearrangør på anlegget til Melsom videregående skole. De planlegger å bygge ny stor utebane, og Gjelsten Stipendet er et viktig bidrag til dette.

Veiviserklubben Rogaland Rideklubb har eget anlegg og driver rideskole. Gjelsten stipendet vil brukes i forbindelse med bygging av ny stall til rideskolehestene.

Sunna Islandshestforening er en liten klubb med stort engasjement – Gjelsten Stipendet skal brukes til etablering av en ovalbane på det nye travanlegget Varig Orkla Arena.

ENØK-tiltak var bakgrunnen for Stord Hestesportlags søknad om Gjelsten Stipend. Denne klubben, som er satsingsklubb og som eier sitt eget anlegg og driver rideskole, vil bruke stipendet til å bytte ut gamle pærer i ridehallen med LED-pærer.

Borge Rideklubb har i det siste oppgradert utebanene sine. De er en stor stevnearrangør innen flere grener og vil bruke sine 100 000 kroner på nytt hindermateriell og rail.

Tromsø Ryttersportsklubb drifter sitt eget anlegg og har også rideskole. Gjelsten Stipendet vil muliggjøre å få et etterlengtet toppdekke på utebanen i tillegg til et nytt gjerde rund banen.

Fortuna Rideklubb driver rideskole på eget senter. Stipendtildelingen vil for deres del nå innebære at klubben kan ferdigstille utebanen med nytt toppdekke.

Eid Ride- og Køyreklubb samarbeider med Norsk Fjordhestsenter, og for dem er stipendet startskuddet på et felles opprustningsprosjekt. Gjelsten Stipendet vil gå til vanningsanlegg i ridehallen.

Ny ridebanebunn står på agendaen for Egersund og Dalane Rideklubb. Denne klubben driver rideskole på eget anlegg.

For Bergen Rideklubb vil stipendet ha effekt på varme og trivsel, både for elever, medlemmer og tilreisende startende ved stevner – deres ridehall fra 80-tallet skal nå isoleres.

Felles for alle årets ti mottagere er dyp glede og motivasjon til videre innsats.

-Dette er så kjærkommet at det er julekveld, nyttår og bursdag på en gang, sa Heidi Halvorsen fra Fortuna Rideklubb.

President Tore Sannum har en oppfordring til rideklubbene landet rundt: Til dem som ikke får i år – det er ikke fordi dere ikke gjør en god jobb, men når så mange har søkt så betyr det at noen må få et nei. Men, den gode nyheten er jo at Gjelsten-stipendet skal deles ut 7 år til, så oppfordringen er å søke igjen!