Trøndelag Rytterkrets

Viktig informasjon til alle klubber

Vi satte dato for nytt kretsting, samt at vi opprettet ny valgkomite, tidlig i desember 2023. Informasjon om dette ble sendt ut til klubbene og lagt ut på våre sosiale medier 7.12.2023.

Trøndelag Rytterkrets / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF
av
Trøndelag Rytterkrets

Kretstinget finner sted 11.3.2024 kl. 19:00 på Teams. 

Vi tok utgangspunkt i kriterier om mangfold i alder, kjønn, kompetanse og interesseområde da vi satt sammen valgkomiteen. Den ser derfor slik ut:

Medlemmer

Maria Kolstad (Verdal og omegn rideklubb): mariakolstad@gmail.com
Marita Johnsen (Trøndelag hestesportsklubb): marita.r.johnsen@gmail.com
Gro Løfaldli (Trollheimen ride- og kjørelag): lofaldligro@gmail.com
Baard Lindvaag (Vaadan Hestesportsklubb): Baardlindvaag@gmail.com
Gjertrud Hienerwadel (Namsos ride- og kjøreklubb): gjehie@hotmail.com

Valgkomiteen konstituerer selv styresammensetningen (leder, medlemmer, vara).

Alle styremedlemmene + komiteer skal velges på nytt + at det skal velges kontrollkomité. Mange av medlemmene som ble valgt på det ekstraordinære tinget i november ønsker å stille til gjenvalg, men vi vil gjerne at dere spiller inn ønsker og forslag til valgkomiteen.

Formell invitasjon til kretstinget sendes til alle klubber i månedskiftet januar/februar.

Vi ber alle klubber sjekke at de har oppdatert kontaktinformasjon i profilen sin i Sportsadmin.

- Styret i TRYK