Utsatt – Fagseminar for teknisk personell kjøring

TKK ønsker å invitere til et fagseminar for teknisk personell kjøring på Starum 17-18. April 2021

av
Lillann Jebsen

NB! På bakgrunn av økt smittepress på Covid 19 den siste tiden, er det bestemt at dette fagseminaret dessverre blir utsatt. Vi vil ikke bidra til økt reiseaktivitet – med risiko for å spre smitte i landet under nåværende situasjon. Vi forsøker å få til igjen 30-31. oktober 2021.
Hilsen Teknisk Komite Kjøring (10.03.2021)

Kurslærere: Odd Rune Vikheim og Tone Løken
Tid: Starter lørdag kl 09.00 og avsluttes søndag kl 16.00
Sted: Norsk Hestesenter. Starumsveien 71, 2850 Lena
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 28.03.2021
Påmelding:

Teknisk komite kjøring (TKK) ønsker å invitere alle teknisk personell for kjøring til et fagseminar den 17-18 april på Starum. Fagseminaret er kompetansegivende i henhold til KR I, Tillegg 5 punkt 10.3.c) og 11.3.b).

Seminaret vil være i samarbeid med landslaget, dette gjør det mulig for teknisk personell å ha ekvipasjer tilgjengelig og vi vil ha mye fokus på dømming og å kunne se på diverse øvelser og bedømming av disse.
Under ser du hva som vil bli gjennomgått i løpet av helgen. En mer detaljert plan kommer når TKK har oversikt over antall påmeldte og hvilke deler av helgen de ønsker å følge.

Dressurdommere:
• Teori med gjennomgang av bedømming og kravene i de forskjellige klassene. Bruk av utdanningsskalaen.
• Praksis hvor vi vil dømme ekvipasjer samt se på enkelt øvelser og bedømming av disse.
• Diskusjon om vogner og utstyr i henhold til presentasjonskarakteren

Dommere:
• Teori om godkjenning av baner og hvordan samarbeide med banebyggere.
• Se på ulike kombinasjoner i praksis og hvordan disse bedømmes.
• Fokus på hestevelferd og utilbørlig opptreden, under her diskusjon om piskbruk, rop og ugunstig oppførsel.
• Dømming av presisjonskjøring.

Banebyggere:
• Gjennomgang av de webinarene med Kurt Seidl, hvordan bruke dette i Norge.
• Bygging av ulike kombinasjoner, i samarbeid med dommerne brukes demoekvipasjer for å se på dømming
av disse.
• Bygging av presisjonsbaner for liten bane og stor bane.


Overnatting:
– Det er begrenset med plasser på internatet på Starum, prinsippet om førstemann til mølla gjelder for plass her.
Kostnader for overnatting dekkes av den enkelte deltager.
Pris: Kr. 370,- per natt.

Alternativ overnatting til Starum må selv bestilles, men her er noen forslag:

– Hekshusstranda camping på Kapp

– Hoff Gjestgiveri

– Sveastranda camping, men det blir et stykke unna. Det ligger mellom Gjøvik og mjøsbrua.

– Quality hotel Strand Gjøvik


Viktig! Kurset planlegges med forbehold i forhold til smittesituasjonen og aktuelle tiltak. TKK er ikke ansvarlig for øvrige økonomiske ulemper. Dersom du booker fly/tog/hotell, anbefaler vi at du booker med avbestillingsgaranti. Til tross for den uforutsigbare situasjonen vi står i, ber vi om at alle som ønsker å delta på kurs melder seg på snarest mulig. Vi kommer til å følge de nasjonale reglene for smittevern og antibac vil være tilgjengelig. Hvis noen opplever å ha symptomer eller mistanke om smitte så ber vi om at man melder forfall.