UTSATT – Bane/Hinderbyggerkurs feltritt

TKF ønsker å invitere til Bane/Hinderbyggerkurs feltritt på Norsk Hestesenter, Starum 19-21.03.2021

av
Lillann Jebsen

NB!
På bakgrunn av økt smittepress på Covid 19 den siste tiden, er det bestemt at banebyggerkurset på Starum den 19-21.03 dessverre blir utsatt. Vi vil ikke bidra til økt reiseaktivitet – med risiko for å spre smitte i landet under nåværende situasjon. Vi forsøker å få til kurset igjen så snart situasjonen har roet seg.

Hilsen Teknisk Komite Feltritt (10.03.2021)


Instruktører: Tore Skedsmo og Anton Granhus

Kurset teller som praksis på praksiskortet for opprykk til neste steg som banebygger og/eller TD.
Kurset er gratis, men deltakerne må selv betale kost og losji på Starum.
Pris – som inkluderer alt fra middag fredag kveld til lunsj søndag: 1.490,-. For de som ikke skal overnatte, er det mulig å kjøpe enkeltmåltider for 150,- kr pr måltid, men dere MÅ melde ifra hvilke måltider dere da ønsker.

Målet med kurset er å bygge nye og restaurere eksisterende hinder på Starum slik at de tilfredsstiller de internasjonale kravene som FEI nå har satt med tanke på at banen skal kunne brukes til nordisk mesterskap. OG å gi bane og hinderbyggere innsikt i de nye reglene fra FEI som også vil bli lagt inn i det norske reglementet fra 01.03.2021, men med en kort overgangsperiode slik at klubbene skal kunne bygge om sine hinder/baner.

Påmelding til: agranhus@online.no så snart som mulig og senest 12. mars.

Husk å si ifra om du trenger overnatting. Det er noe begrenset med rom på Starum, så vi forbeholder oss retten til å stoppe for påmelding når det er fullt :-)

Programmet ser foreløpig slik ut:

Fredag 19. mars
18.00 Middag – Velkommen – Orientering om helgen
19.30 Nye regler fra FEI og i KRV for bygging og måling av hinder fra 01.01.2021 – Anton Granhus
21.00 Slutt for i dag

Lørdag 20. mars
08:00 Frokost
09:00 Prinsipper ved hinderbygging – Tore Skedsmo
* Vi starter bygging av hinder
12.00 Lunsj
13.00 Vi bygger videre
17.00 Cross Country – et datahjelpemiddel for banebyggere og arrangører av stevner.
18.00 Middag

Søndag 21. mars
08:00 Frokost
09:00 Vi bygger videre
12.00 Lunsj
13.00 Oppsummering
Senest 15:00 Hjemreise

Vel møtt! :)