Tenk smittevern – alltid

Mattilsynet har så langt i år meldt om bekreftede tilfeller av kverke flere steder i landet. – Det vil jevnlig dukke opp slike tilfeller rundt omkring. For hesteeiere, staller og arrangører handler det generelt om å tenke smittevern og ha gode rutiner, sier Guri Haarr, NRYFs kontaktveterinær til FEI.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: Arkiv

- Med kunnskap og gode smittevernrutiner reduserer man risikoen betraktelig for sykdomstilfeller får konsekvenser for flere, enten det handler om kverke eller annen smittsom sykdom, sier Guri.

Alle må ta et felles ansvar

Grunnprinsippet er at en hest som viser sykdomssymptomer skal ikke ut blant andre hester andre hester. – Her har både den enkelte hesteeier og stalleier et ansvar. Alle må ta dette felles ansvaret. Man må også tenker lenger enn seg selv og sin hest – viser en annen hest på stallen symptomer, så kan det at du reiser ut med din symptomfrie hest øke risikoen for smitte. Er du usikker, så rådfør deg med veterinær, sier Guri.

Tiltak arrangøren kan gjøre

Da det var utbrudd av EHV-1, ble det innført stevnestopp. – Dette skyldes det at denne sykdommen smitter lett og er svært alvorlig. Kverke derimot smitter ikke så lett som dette, det er ikke sånn at er man borti en hest, så får din hest kverke. Selv om sykdommen kan være alvorlig for noen hester, inntreffer slike tilfeller ganske sjelden. Det forekommer jevnlig tilfeller av kverke, det ligger i denne bakteriens natur, og derfor vil jeg ikke si at det er grunn til å tenke stopp på aktivitet, fortsetter Guri. – Det viktigste er rett og slett alminnelig, godt smittevern.

Et tiltak arrangører kan gjøre er å be om egenerklæring fra deltagere. - Det vil gjerne gjøre deltagerne mer bevisst og det gir dem mer ansvar – selv om de egentlig allerede har dette ansvaret, fastslår Guri.

Se vår samleside om smittsomme hestesykdommer og smittevern

Mattilsynet om kverke

Relaterte artikler