Sprangstildommer-konferanse 2021

Invitasjon til sprangstildommerkonferanse 2021, 4-5 desember på AGR sitt anlegg.

av
Lillann Jebsen

Sprangstildommerkomiteen (SSDK) ønsker med dette å invitere deg til sprangstildommerkonferanse 2021. Konferansen vil gå over 2 dager med teori og praktisk dømming. Praktisk dømming under stevnet til AGR som forgår samtidig. Det blir både konferanse og mulighet for oppgradering. Det er viktig å utveksle erfaringer, og styrke oss som gruppe.

Konferansen er gratis.

Det er spesielt viktig å møte da det ikke har vært avholdt egen konferanse for oss og alle trenger faglig påfyll og inspirasjon.

Påmelding innen 19. november
Påmeldingslink:https://minidrett.nif.no/Event...

Fokus vil være praktisk dømming, det vil være clinic med Mikael Kolind og Peter Flam. Kikki Bentzen vil bidra med sin kurserfaring og Gitte Flam vil gjennomgå den teoretiske delen som ligger i trenerutdanningen. Vi vil også se på terminliste for 2022.

Det blir felles pizza kveld med sosialt samvær lørdag kveld. Foreløpig program legges ut på vår FB side. Overnatting bestilles av den enkelte deltager.

For overnatting anbefales Strand Hotell, AGR v/ Gitte Flam. Husk at det kan søkes om reisetilskudd fra klubb/krets.

Vi ses!

Sprangstildommerkomiteen (SSDK)