Sportsutvalg Distanse (SU-Di) søker nye medlemmer

Har du interesse og kompetanse innen distanse og ønsker å gjøre en ekstra innsats for distansesporten som nytt medlem i SU-Di? Da ønsker vi å høre fra deg.


av
Ingvild Lillefjære

Sportsutvalg distanse (SU-Di) er NRYFs faginstans overfor utøvere, arrangører og teknisk personell, og skal ivareta utvikling og styring av grenen, i tett samarbeid med administrasjonen i NRYF. SU-Di har også ansvar for landslag og satsningsgrupper.

SU-Di trenger å styrke utvalget med 1-2 nye medlemmer som skal inngå i dagens team så snart som mulig. En av disse bør være villig til å ta på seg ledervervet.

Vi søker etter medlemmer som har god kjennskap til distanse på nasjonalt nivå. Søker bør være energisk og utadvendt, ha stor arbeidskapasitet og gode IT-ferdigheter. Personlige egenskaper som god organisasjonsforståelse, relasjonelle ferdigheter og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt ved oppnevning. Som leder av SU-Di vil man ha et overordnet ansvar for økonomi og dialog med NRYF. Utover dette handler oppgavene om ta ansvar for møter, reglementsendringer, konferanser og samarbeid med distansedommerkomitéen (DiDK).

Sportsutvalget har jevnlige møter, der flesteparten gjennomføres digitalt. Noen fysiske møter gjennom året og deltakelse på grenkonferanse må påregnes.

Spørsmål eller interesse kan sendes til til sportskoordinator distanse Ingvild Lillefjære, ingvild@rytter.no.

Relaterte artikler