Søknad om Lands- og/eller Elite-stevner 2022

Til tross for at det heller ikke i år har vært en normalsesong, har det vært veldig mye bra stevneaktivitet. Vi krysser fingrene for at vi nærmer oss normalsesong allerede fra neste år!

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Frist for innsending av søknader for L- og E-stevner 2022 for alle grener med unntak av feltritt er 12.september 2021. Feltritt har søknadsfrist 15.oktober. FEI sin søknadsfrist for internasjonale stevner er 1. oktober, og ønske om internasjonale stevner bes meldes inn innen 12. september 2021.

Det er de klubber/ arrangører som søker om L- og E-stevner og internasjonale stevner som blir invitert til vår årlige arrangørkonferanse som avholdes i november. Her vil terminlisten blir presentert, i tillegg til at rutiner for justeringer, samhandling og kommunikasjon mellom arrangører, sportsutvalg og NRYFs administrasjon vil bli gjennomgått og diskutert.

Når den internasjonale terminliste og mesterskap (FEI) er satt, vil terminansvarlige utarbeide et utkast til den nasjonale terminlisten i samarbeid med sportsutvalgene. I denne perioden er det mulig at arrangører bli kontaktet med forespørsel om eventuelle justeringer.

Søknadene sendes til:

DressurGå til søknadsskjema
Distanse – Ronny Stokmo – ronny@gu-di.no
Feltritt Gå til søknadsskjema
Mounted Games – Sportsutvalget – Su.mountedgames@gmail.com
Kjøring – Aud Røhne – suk@kjoreportalen.no
Voltige – Maria C Housken – guvoltige@hotmail.com
Sprang – Siri Evjen – siri@rytter.no

En stor takk til klubbene for deres positivitet, fleksibilitet og gjennomføringsevne, tatt i betraktning de restriksjoner og det ekstra arbeidet som er blitt pålagt dem grunnet den spesielle situasjonen i forbindelse med koronapandemien.

Relaterte artikler