NRYF

Sammen om hestevelferd i Norden

Hestevelferd stod på dagsorden da de nordiske rytterforbundene møttes i Stockholm fredag. Med økt fokus på hvordan ryttersporten utøves og hvordan hestevelferden ivaretas, er det behov for et enda tettere samarbeid mellom de nordiske forbundene.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Av generalsekretær Beate Heieren Hundhammer

De nordiske forbundene har lenge jobbet med spørsmål rundt hestevelferd, og utøvet sporten innenfor et regelverk som skal sikre god hestevelferd. Deling av kunnskap og informasjon, drøfting av nødvendige endringer og diskusjon rundt konkrete saker forbundene imellom har vært bidragende faktorer, og det er dette samarbeidet man nå ønsker å styrke. Forbundene er samstemte i at ryttersporten må være proaktiv for selv å styre utviklingen av sporten, hvis ikke vil man overlate til andre å bestemme.

Begrepet "Social License to Operate" (SLO) blir stadig oftere brukt i forbindelse med utøvelse av hestesport. Det er noe både den nasjonale og internasjonale ryttersporten må forholde seg til. Det dreier seg om aksept for utøvelse av vår sport. I tillegg til nødvendige endringer i sporten, må også formidling av faktabasert kunnskap prioriteres. Det er mange som mener mye om hestevelferd uavhengig av kunnskap om hestesport. Å øke kunnskapsnivået, både i og utenfor egen organisasjon, er en viktig oppgave for rytterforbundene.

De nordiske rytterforbundene ser også nytten av å samkjøre saker som skal fremmes i våre internasjonale organisasjoner, og også overfor EU og våre respektive myndigheter. Det dreier seg om å «pushe» avgjørelser i riktig retning for å bedre hestevelferden samtidig som det fortsatt skal være mulig å utøve hestesport.

I tillegg til hestevelferd ble det under møtet også viet tid til temaet sikkerhet for rytter og hest. Det handler om å forebygge ulykker og skader i konkurranser og trening, og vite hva man skal gjøre når uhellet er ute.

Fra Norge deltok leder av teknisk komité reglement Torunn Knævelsrud, seniorrådgiver Kjell Myhre og generalsekretær Beate Heieren Hundhammer sammen med forbundsstyremedlemmene Marianne Skille og Emil Flam. 

Relaterte artikler