Reglementskurs for alle Distansedommere

Distansedommerkomiteen (DiDK) og Sportsutvalget Distanse (SU-Di) inviterer til reglementskurs for autorisert teknisk personell i distanse. Dato er 30. April 2022, og sted er hos NRYF ved Ullevål Stadion Oslo.

av
Lillann Jebsen

Velkommen til reglementskurs for alle Distansedommere

Kurset vil inneholde gjennomgang av viktige bestemmelser i KRI og KRVIII, gruppearbeid og case-løsninger. Vi oppfordrer alle som ønsker å beholde eller få høyere autorisasjon til å delta.

Kurslærer: Hilde Berg
Dato: 30. april 2022
Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Sognsveien 73, Oslo
Påmeldingsfrist: 15. april 2022
Påmeldingslink: https://minidrett.nif.no/Event...

Vel møtt!