Reglementsendringer konkurransereglement dressur (KR IV) for 2022

Høsten er tiden for gjennomgang av NRYFs konkurransereglement og ryttere, trenere, arrangører, teknisk personell og andre som interesserer seg for dressursporten, inviteres nå til å sende inn sine innspill/forslag til endringer.

av
Turid Løken

Forslag til reglementsendringer KR IV sendes inn ved å fylle ut dette skjemaet (trykk på linken). Sportsutvalg dressur (SU-D) har ansvaret for å sammenfatte eventuelle endringer i konkurransereglementet i dressur og vil, på bakgrunn av alle innspill, utarbeide et sammenfattet forslag til endringer som blir oversendt til Teknisk Komité reglement (TKr) for behandling. Forslagsstiller blir anonymisert.

Eventuelle spørsmål kan rettes på e-post til SU-Ds leder, Unni Henriksbø, uhenriksbo@gmail.com

Frist for innspill: 12. september

Relaterte artikler