NRYF

Reglementsendringer i NRYFs konkurransereglement for 2024

Høsten er tiden for gjennomgang av vårt konkurransereglement.

av
Ingrid Dokmo

Ryttere, trenere, arrangører, teknisk personell og andre som interesserer seg for ryttersporten, inviteres nå til å sende inn sine innspill/forslag ved å fylle ut et kort skjema. Skjemaet til din gren finner du ved å trykke på knappene under. Viktig at det gis kort og grundig begrunnelse for endringsforslaget med presis henvisning til hvor i reglementet det ønskes endring.

Respektive sportsutvalg vil på bakgrunn av alle innspill, utarbeide et sammenfattet forslag til endringer som blir oversendt til Teknisk Komité reglement (TKr) for behandling. Forslagsstiller blir anonymisert.

Frist for innsending av forslag er 1. oktober.

Eventuelle spørsmål kan rettes på e-post til leder av sportsutvalget for hver enkelt gren - kontaktinformasjon finner du i skjemaet som skal fylles ut.

Relaterte artikler