Reglementsendringer i NRYFs konkurransereglement for 2023

Høsten er tiden for gjennomgang av vårt konkurransereglement.

av
Turid Løken

Ryttere, trenere, arrangører, teknisk personell og andre som interesserer seg for ryttersporten, inviteres nå til å sende inn sine innspill/forslag ved å fylle ut et kort skjema. Skjemaet til din gren finner du ved å trykke på knappene under.

Respektive sportsutvalg vil på bakgrunn av alle innspill, utarbeide et sammenfattet forslag til endringer som blir oversendt til Teknisk Komité reglement (TKr) for behandling. Forslagsstiller blir anonymisert.

Frist for innsending av forslag er 1. oktober.

Eventuelle spørsmål kan rettes på e-post til leder av sportsutvalget for hver enkelt gren - kontaktinformasjon finner du i skjemaet som skal fylles ut.

Relaterte artikler