Oppdaterte konkurransereglement for 2022

Du finner nå oppdaterte konkurransereglement på reglementssiden vår. De viktigste endringene i KR I finner du også kortfattet under.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Nytt i KR I

KR I gjelder for alle grener. Her kommer en oppsummering av de viktigste endringene.

  • § 116.2 – Habilitet: Rytter/kusk kan ikke være banebygger i mesterskapsklasser vedkommende starter i (alle grener).
  • § 123.3 – Hestens helse og konkurransemessig stand: e) FølehårDersom følehår på hestens hode er klippet eller fjernet, kan hesten ikke starte i konkurranse før hårene er vokst ut til normal lengde. Forbudet gjelder ikke ved veterinærmedisinsk grunn dokumentert med veterinærattest.
  • § 126.4-5 – Ansvaret for å være kvalifisert: Ansvaret for at rytteren er kvalifisert, ligger hos rytteren selv. Ansvaret for at hesten er kvalifisert, ligger hos ansvarlig person (se § 125). For klubblagkonkurranser har lagets klubb ansvaret for at rytterne og hestene har kvalifiserende resultater og nødvendige lisenser.
  • § 130.3 om skifte av representasjonsklubb: Klubben rytteren går fra, kan bare nekte godkjenning av overgang dersom rytteren i egenskap av sportsutøver har uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor klubben. Slike forpliktelser må være knyttet direkte til klubbmedlemskapet (medlemskontingent o.l.), eller stevnestart hos eller som representant for klubben (alle typer avgifter som angitt i § 144.3).
  • § 144.3 om avgifter ved påmelding til stevne: Administrasjonsavgiften knyttet til påmeldingen i stevnearrangørprogrammet skal være oppgitt i stevneinvitasjonen. Avgiftens størrelse bestemmes av NRYF og offentliggjøres i NRYFs informasjonsorganer. Kontrollavgift for ekvipasjer som blir påmeldt utenom stevneprogrammet, skal også være oppgitt. Denne avgiften tilfaller arrangøren.
  • Kap 5 om mesterskap og cuper: Dette er minstekrav. Grenene kan ha strengere krav, men ikke mindre strenge.
  • Tillegg 1 – Statutter NM fjordhest er forenklet slik at detaljer om klassene ligger i statutter utenom KR
  • Tillegg 5 – Autorisasjon av teknisk personell: Justeringer for sprangstildommere, sprangbanebyggere, dressurdommere, Mounted Games-dommere, voltigedommere og distanserittdommere.

Reglementene blir lagt ut i både ren utgave og med alle endringer markert. Det er viktig at alle utøvere, arrangører, teknisk personell og andre som deltar i sporten, kjenner reglementene og følger med på endringene. Alle oppdaterte reglement ligger nå tilgjengelig på reglementssiden og er gjeldende. For KR VII voltige gjenstår det fortsatt noen detaljer, men det blir lagt ut straks det er klart.

Relaterte artikler