Oppdatert konkurransereglement for KR II 2023

Oppdatert reglement KR II 2023 trådte i kraft 6. mars 2023. Å jevnlig se igjennom reglementene er en god måte å bli kjent med dem på. Her finner du derfor noen av de viktigste endringene i KR II (sprangreglementet) i kortfattet form.

av
Ingrid Dokmo
Foto: NRYF

Det er viktig at alle utøvere, teknisk personell, arrangører og støtteapparat kjenner reglementet og får med seg de endringer som er gjort.

Det gjøres oppmerksom på at det her gis kun en kort oppsummering fra paragrafer med enkelt eksempler på endringer. For å få full oversikt og forståelse, må reglementet leses i sin helhet.

 • § 201, punkt 3. Oppvarmingshinder. 3.2 Tillegg her er at rytter og medhjelper som bryter regelen, skal ilegges sanksjon.
 • § 236 – Poengtabell – Ved Klubb-UK og D-stevner, for klasse LD og LC samt i utdanningsklasser er det tillatt med 2 ulydigheter, en blir eliminert ved 3. ulydighet
  Vi følger nå FEI sitt regelverk med tanke på tidsfeil. 1 feil pr påbegynt sekund.
  En blir eliminert ved 20 hinderfeil (tidsfeil teller altså ikke med her).
 • § 241 Endrer navn til "Pisk, sporemerker og blod på hesten". Denne er skrevet mye om og er nå betydelig strengere, så les nøye.
  Oppsummert: bruker man pisk i strid med KR I paragraf 174, eller bruker pisk etter å ha blitt eliminert, eller har hoppet banens siste hinder, medfører det eliminering fra konkurransen. Dette gjelder også under oppvarming, eller kontroll etter start. Oppdager dommer pisk-, sporemerker eller blod mens rittet pågår blir man omgående eliminert.
 • § 243 Barring. Ingen har lov å holde eller berøre noen del av et hinder under spranget.
 • § Punkt 261 Punkt 7 Utdanningsklasse. tillegg nå er at det skal maks være 10 hinder i utdanningsklassene
 • § 280 Feil og stil.Pkt. 3. En har erstattet "skal" med "bør'" for lavere klasser, slik at det nå står bedømningsform kan brukes på alle klassenivå, men bør brukes i minst osv.
  For L-stevner står det fortsatt at en bør benytte bedømming på minst en LA-P, men det er lagt inn tillegg her «Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan arrangøren søke om dispensasjon».
 • Tillegg 3: Fjernet to bilder fra oversikten over tillatte hindre på oppvarmingsbanen.
 • Tillegg 4: Føyd til children i overskriften og henvist til paragrafene om neserem.

Reglementene blir lagt ut i både ren utgave og med alle endringer markert. Alle oppdaterte reglement ligger nå tilgjengelig på reglementssiden og er gjeldende.

Relaterte artikler