Online steward-konferanse 2021

Stewardkomiteen ønsker å invitere alle stewarder til en nettbasert konferanse som vil være kompetansegivende i henhold til KR 1, Tillegg 5 punkt 12.3.3.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Konferansen vil være delt opp i 2 deler og det er et krav om at en deltager må være med på både Del 1 og Del 2 av konferansen for at det skal være kompetansegivende.

Del 1: Du kan velge å delta den 07. april eller den 08. april, avhengig av hva som passer deg best. Begge dagene vil konferansen avholdes fra kl 19-21. Her vil vi gjennomgå de nye reglements endingene, i alle grener.

Del 2: Du kan velge å delta den 14. april eller 15. april, avhengig av hva som passer deg best. Begge dagene vil konferansen avholdes fra kl 19-22. Her vil vi ha gjennomgang av caser fra de ulike gruppene og diskusjoner.

Mellom Del 1 og Del 2 vil deltagerne bli delt inn i grupper og motta caser som de sammen må jobbe med og komme med løsning som skal presenteres under Del 2.

Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 28.03.2021
Påmelding: Klikk her

De som har meldt seg på vil motta link til konferansen, som vil bli avholdt via Teams, etter påmeldingsfristen har utløpt og før konferansen starter, samt digitale kjøreregler for samlingen.

Vel møtt!