Sprang

NRYFs Regionale samlinger i sprang

Norges Rytterforbund arrangerer regionale samlinger i sprang høsten/ vinter 2022 - 2023.

av
Ingrid Dokmo

Bakgrunn og hensikt

Intensjonen med innføring av offisielle NRYF-samlinger med felles fagplaner for regionsnivå er at NRYF ønsker en rød tråd i utdannelsen av ryttere fra klubb til landslag. Vi ønsker at alle våre medlemmer skal få samme tilbud om kompetanse uavhengig av hvilken region de kommer fra, og at de som kommer på landslaget har likt faglig fundament.

Et viktig punkt i utviklingen av fagplanene er at nivået henger sammen med pensumet i trenerutdannelsen, stevnestrukturen og utviklingstrappen. Det vil si at på NRYFs regionale samlinger skal trenerne være autoriserte trenere, rytterne starte landsstevner og innholdet i fagplanene stemme overens med utviklingstrappen.

Norges Rytterforbund ønsker også å gi rytterne kunnskap, verktøy og verdier som er overførbart senere i livet med økt kunnskap om fysisk og mental trening, ernæring, osv., og håper noe mer teori på samlinger kan gi mer motivasjon og kompetanseløft for utøver og trener.

Utøvere/Deltagere

  • Nivå: 70/80-120cm (ponni og hest)
  • Alder: Alle aldre er velkomne, det er nivået som er styrende, men veiledende alder 12-17 år
  • Aktiv startet inneværende år
  • Disponerer en hest tilsvarende nivået over (må ikke eie selv)
  • Maks 20 deltagere
  • Riding og teori i to dager (teoridelen er åpen for tilhørere)
  • Pris per pers 800 kr (NRYF sender faktura). Dette dekker riding, teori og mat gjennom helgen

Planlagte samlinger høsten 2022:


Dato

Sted

Krets

Påmelding

22-23. oktober

Hedemarken Rideklubb
(Aalerud Stall)

Hedmark Rytterkrets

Påmelding til e-post Hedmark.krets@rytter.no, med Andrine.Boygaard@rytter.no (NRYF) på kopi.

Påmeldingen må inneholde:
Navn og alder på rytter, hest/ponni, nivå og faktureringsinformasjon (epost, navn og adresse)

4-5. november

Arendal og Grimstad Rideklubb

Aust-Agder Rytterkrets

Påmelding til e-post post@agrideklubb.no, med Andrine.Boygaard@rytter.no (NRYF) på kopi.

Påmeldingen må inneholde:
Navn og alder på rytter, hest/ponni, nivå og faktureringsinformasjon (epost, navn og adresse)

19-20 november

Indre Haugaland Ryttersportsklubb

Rogaland Rytterkrets

Påmelding til e-post post.ihrk@gmail.com, med Andrine.Boygaard@rytter.no (NRYF) på kopi.

Påmeldingen må inneholde:
Navn og alder på rytter, hest/ponni, nivå og faktureringsinformasjon (epost, navn og adresse)

17-18. desember

Molde Hestesportsklubb

Møre og Romsdal Rytterkrets

Påmelding til e-post tonjevorpenes@hotmail.com, med Andrine.Boygaard@rytter.no (NRYF) på kopi.

Påmeldingen må inneholde:
Navn og alder på rytter, hest/ponni, nivå og faktureringsinformasjon (epost, navn og adresse)


Agenda med tidspunkter vil bli lagt ut på kretsens sider i forkant.


Datoer for nyåret kommer.

Relaterte artikler