Nordisk mesterskap Finland

Under Nordisk mesterskap i Finland 30.juni - 4.juli er det også satt opp mesterskap for senior/U25.

av
Heidi Nässelqvist

De som ønsker å melde interesse til Nordisk mesterskap for senior/U25 må melde interesse til heidi@rytter.no innen 4.juni kl. 10.00.

Mesterskapet for senior/U25 er ett kombinert mesterskap hvor minst 2 av rytterne må være U25.

Relaterte artikler